Select language: en pl

  Wykaz akredytowanych laboratoriów wzorcujących

  Wykaz akredytowanych laboratoriów wzorcujących 

  AP 004 »
  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
  Laboratorium Pomiarów Ciśnienia
  ul. Księcia Bolesława 6; 01-494 Warszawa     

  AP 006 »
  Główny Instytut Górnictwa
  Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG
  pl. Gwarków 1; 40-166 Katowice     

  AP 009 »
  Instytut Tele- i Radiotechniczny
  Laboratorium Badawczo-Pomiarowe Techniki Próżni
  ul. Długa 44/50; 00-241 Warszawa      

  AP 013 »
  Instytut Energetyki Instytut Badawczy
  Laboratorium Aparatury Pomiarowej
  ul. Augustówka 36; 02-981 Warszawa     

  AP 015 »
  Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
  Laboratorium Metrologii Elektrycznej, Elektronicznej i Optoelektronicznej
  ul. Szachowa 1; 04-894 Warszawa     

  AP 016 »
  Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
  Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej Laboratorium Aparatury Pomiarowej EMC
  ul. Swojczycka 38; 51-501 Wrocław     

  AP 024 »
  Instytut Kolejnictwa
  Laboratorium Metrologii
  ul. Chłopickiego 50; 04-257 Warszawa     

  AP 025 »
  Przemysłowy Instytut Motoryzacji
  Pracownia Pomiarowa Analizatorów Spalin Samochodowych
  ul. Jagiellońska 55; 03-301 Warszawa     

  AP 051 »
  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
  Centrum Badań i Certyfikacji Laboratorium Wzorcujące
  ul. Leopolda 31; 40-189 Katowice     

  AP 057 »
  Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
  Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych
  ul. Konwaliowa 7; 03-194 Warszawa     

  AP 061 »
  Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
  Zespół Laboratoriów Wzorcujących
  ul. Czerniakowska 16; 00-701 Warszawa     

  AP 070 »
  Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych, Dział Kalibracji Aparatury Dozymetrycznej
  05-400 Otwock-Świerk     

  AP 075 »
  Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
  Laboratorium Wzorców Wtórnych
  ul. Św. Teresy 8; 91-348 Łódź    


  AP 102 »
  Instytut Elektrotechniki
  Zespół Laboratoriów Instytutu Elektrotechniki, Laboratorium Badawcze i Wzorcujące
  ul. Pożaryskiego 28; 04-703 Warszawa     

  AP 113 »
  Instytut Techniki Budowlanej
  Laboratorium Wzorcujące
  ul. Filtrowa 1; 00-611 Warszawa     

  AP 120 »

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Ośrodek Radioizotopów POLATOM
  Laboratorium Wzorców Radioaktywności
  ul. Sołtana 7, 05-400 Otwock - Świerk


  AP 126 »

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
  Centralne Laboratorium Aparatury Pomiarowej
  ul. Podleśna 61; 01-673 Warszawa


  Razem aktywnych akredytacji: 17