Select language: en pl

    Dr Monika Kałużna z Instytutu Ogrodnictwa laureatką Nagrody Premiera

    5 listopada 2015 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się doroczna uroczystość wręczania Nagród Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne i artystyczne. Premier Ewa Kopacz nagrodziła 44 naukowców, w tym trzy zespoły badawcze.

    Wśród laureatów znalazła się dr Monika Kałużna z Instytutu Ogrodnictwa, która otrzymała nagrodę w kategorii wyróżniona rozprawa doktorska.

     

    źródło zdjęć: https://www.premier.gov.pl