Select language: en pl

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 198/2015: Anna Bachmann, „Konsekwencje kryzysu uchodźczego dla strefy Schengen”

  BIZ 198„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 198/2015: Anna Bachmann, „Konsekwencje kryzysu uchodźczego dla strefy Schengen”

  Wersja polskojęzyczna link
  Układ z Schengen znoszący kontrolę przemieszczania się osób wewnątrz strefy jest jednym z największych osiągnięć integracji europejskiej.
  Jednak w dwudziestą rocznicę utworzenia strefy dalsze jej istnienie stoi pod znakiem zapytania. Czy możliwy jest powrót do przeszłości, kiedy kontrole graniczne były codziennością w Europie? Czy ograniczanie jednej z podstawowych wolności europejskich nie uruchomi powolnego demontażu Unii Europejskiej?

  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego