Select language: en pl

  Perły Innowacyjności za talent i kreatywność

  XIII Gala Pereł Polskiej Gospodarki, która odbyła się 6 listopada 2015 r. w Sali Balowej Zamku Królewskiego, zgromadziła audytorium złożone z wybitnych osobistości świata polityki, biznesu, kultury, mediów i nauki, wśród których nie zabrakło przedstawicieli instytutów badawczych.

  Już po raz piąty przyznano Perły Innowacyjności – nagrodę, która sprzyja promocji, prezentacji i upowszechnianiu działań innowacyjnych w gospodarce społeczeństwie.Otrzymują ją najlepsi za talent, kreatywność, pasję badawczą, bez których nie byłoby nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań wdrażanych w polskiej gospodarce.

  W tym roku Kapituła, w osobachKrystyny Woźniak-Trzosek - Redaktor Naczelnej Polish Market oraz prof. Leszka Rafalskiego – Przewodniczącego RGIB, przyznała Perły Innowacyjności w kategoriach: Firma, Jednostka Naukowa oraz Osobowość Naukowa.

  Perłami Innowacyjności uhonorowano:

  -     w kategorii Firma - przedsiębiorstwa PIT-RADWAR S.A. i Tubądzin Group sp. z o.o.;

  -     w kategorii Osobowość Naukowa –  dr. hab. inż. Adama Gackadyrektora InstytutuTechniki i Aparatury Medycznej ITAM, którego działalność od ponad 40 lat związana jest z prowadzeniem prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze techniki medycznej. Dr hab. inż. A. Gacek to wybitny ekspert w dziedzinie przetwarzania i analizy sygnałów biomedycznych, projektowania oraz konstrukcjiurządzeń i systemów medycznych. Jesta utorem lub współautorem 131 publikacji z zakresu informatyki, techniki medycznej i bioinżynierii oraz współautorem wielu innowacyjnych projektów wdrożonych do produkcji lub bezpośrednio zastosowanych w jednostkach służby zdrowia, w tym opracowania wyróżnionego Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP. Autor lub współautor 14 patentów z zakresu techniki cyfrowej i inżynierii biomedycznej oraz laureate 15 nagród, wyróżnień krajowych i zagranicznych za dzialalność naukową, dydaktyczną, rozwojową i innowacyjną;

  -       w kategorii Jednostka NaukowaInstytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP), który jest jednym z najstarszych instytutów badawczych w Polsce. Powstał w 1927 r. jako baza naukowo-badawcza dla Centralnego Okręgu Przemysłowego. Obecnie działalność Instytutu koncentruje się przede wszystkim w obszarach badań naukowo-technicznych i wdrożeń oraz edukacyjno-szkoleniowym w dziedzinie szeroko pojętej inżynierii powierzchni. Jest jednostką wiodącą z zakresu ochrony przed korozją, metaloznawstwa i obróbki cieplnej, a także koordynatorem wielostronnej współpracy z instytutami branżowymi, podmiotami gospodarczymi, w tym w szczególności MŚP i uczelniami.

  Do najważniejszych nowatorskich rozwiązań opracowanych w IMP w ostatnim czasie możemy zaliczyć m.in. produkcję w skali półprzemysłowej Grafenu 3DIMP oraz antybakteryjne powłoki kompozytowe z porowatego tlenku glinu ze srebrem na powierzchniach aluminiowych. Na uwagę zasługują też prowadzone w Instytucie specjalistyczne  badania tkanek kostnych, których wyniki mogą mieć znaczący wpływ na projektowanie i dobór biozgodnych materiałów przeznaczonych na implanty kostne.

   

  PERLY 2015_FOT_GIERSZ7
  PERLY 2015_FOT_GIERSZ_1
  PERLY 2015_FOT_GIERSZ_2
  PERLY 2015_FOT_GIERSZ_4
  PERLY 2015_FOT_GIERSZ_5
  PERLY 2015_FOT_GIERSZ_6
  1/6 
  start stop bwd fwd


  Zdjęcia: Łukasz Giersz