Select language: en pl

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 201/2015: Marcin Tujdowski, „Ruch PEGIDA a kryzys migracyjny”

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 201/2015: Marcin Tujdowski, „Ruch PEGIDA a kryzys migracyjny”

  Wersja polskojęzyczna link

  Ruch PEGIDA („Patriotyczni Europejczycy przeciwko islamizacji Zachodu”), podobnie jak inne społeczne ruchy antymigracyjne czy powiązana z PEGID-ą partia Alternatywa dla Niemiec, bywa przypisywany do nurtu skrajnej prawicy. Czy jest to słuszne podejście? Wiele wskazuje na to, że wbrew stereotypom aktywność tych ruchów wcale nie wzmacnia pozycji ugrupowań skrajnie prawicowych, lecz wręcz przeciwnie. Stanowi zagrożenie dla partii politycznego mainstreamu (głównie CDU/CSU) poprzez odbieranie im wyborców klasy średniej. Kryzys migracyjny może zatem zmienić mapę polityczną Niemiec.
  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.


  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego