Select language: en pl

    „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 202/2015: Dr Michał Nowosielski, Nowy „Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą”

    „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 202/2015: Dr Michał Nowosielski, Nowy „Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą”

    Wersja polskojęzyczna link

    W toku gorących dyskusji dotyczących kryzysu uchodźczego w Europie i zaangażowania Polski w proces przyjmowania oraz opieki nad uchodźcami niemal zupełnie bez echa przeszło przyjęcie przez Radę Ministrów w sierpniu 2015 r. „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020”. Jego opublikowanie jest okazją nie tylko do omówienia najważniejszych ustaleń nowego Programu, ale także do prześledzenia tego, jak zmieniały się założenia polityki polonijnej w ciągu ostatnich 26 lat.


    Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego