Select language: en pl

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 203/2015: Radosław Grodzki, „Grupa Wyszehradzka i kryzys uchodźczy: solidarnie przeciw solidarności europejskiej?”

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 203/2015: Radosław Grodzki, „Grupa Wyszehradzka i kryzys uchodźczy: solidarnie przeciw solidarności europejskiej?”

  Wersja polskojęzyczna link

  Wyraźne oddzielenie wyszehradzkiej czwórki od pozostałych członków UE uwidoczniło się na spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych 13 września 2015 r. w Brukseli. Państwa Grupy Wyszehradzkiej sprzeciwiły się automatycznemu kwotowemu podziałowi uchodźców między państwa członkowskie UE. Jednak dopuszczają, choć w zróżnicowanym stopniu, możliwość przyjmowania kontyngentów uchodźców. Domagają się przy tym zachowania kontroli nad ich wysokością i są przekonane, że podział uchodźców powinien być oparty na dobrowolnych deklaracjach.
  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.


  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego