Select language: en pl

    „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 204/2015: Tomasz Morozowski, Chiny w relacjach z Niemcami i Wielką Brytanią

    „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 204/2015: Tomasz Morozowski, Chiny w relacjach z Niemcami i Wielką Brytanią

    Wersja polskojęzyczna link

    Dwie niedawne wizyty międzynarodowe na najwyższym szczeblu –  przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jingpinga w Londynie oraz kanclerz Niemiec Angeli Merkel w Pekinie są dobrą okazją do porównania stanu stosunków dwóch czołowych europejskich państw: Wielkiej Brytanii i Niemiec z Chinami. W dobie kryzysu uchodźczego, będącego sprawdzianem europejskiej jedności, oba państwa zwracają się do azjatyckiego mocarstwa, współzawodnicząc między sobą o rolę czołowego partnera gospodarczego oraz politycznego.


    Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego