Select language: en pl

    Spotkanie Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” z Komisją Polityki Naukowej Rady Głównej Instytutów Badawczych

    W dniu 9 listopada 2015 roku w siedzibie Instytutu odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Polityki Naukowej Rady Głównej Instytutów Badawczych (z udziałem pracowników Instytutu Odlewnictwa) z reprezentantami Krajowej Sekcji Nauki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

    Stronę instytutów badawczych reprezentowali m.in.: prof. dr hab. inż. Jerzy J. Sobczak – Dyrektor Instytutu Odlewnictwa, prof. dr hab. inż. Andrzej Baliński, prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak oraz dr hab. inż. Zenon Pirowski. Delegacja Krajowej Sekcji Nauki obecna była w składzie: dr inż. Bogusław Dołęga – Przewodniczący KSN, dr inż. Jerzy Dudek – Wiceprzewodniczący KSN, Przewodniczący KSN IB, dr hab. Wojciech Grodzki – członek Prezydium KSN IB oraz dr inż. Zdzisław Żółkiewicz – członek Prezydium KSN IB.

    W trakcie spotkania omówiono m.in. następujące zagadnienia: problematykę finansowania działalności instytutów badawczych na tle wydatkowania środków publicznych na rozwój krajowej nauki, kryteria i warunki finansowania projektów badawczo-rozwojowych w perspektywie finansowej 2014-2020, prawa pracownicze w kontekście formy udziału wykonawców w realizacji projektów badawczych, szanse i zagrożenia implikowane przez politykę finansową wspierania prywatnych centrów badawczo-rozwojowych. Przedstawiciele KSN oraz Komisji Polityki Naukowej Rady Głównej Instytutów Badawczych przyjęli wspólne stanowisko, upoważniając jednocześnie Przewodniczącego KSN do jego przedstawienia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz jego agencjach wykonawczych - Narodowym Centrum Nauki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.