Select language: en pl

    Laury Innowacyjności 2015

    Już po raz piąty w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się uroczysta Gala Konkursu Laur Innowacyjności im. Stanisława Staszica.

    Celem przedsięwzięcia jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych innowacyjnych rozwiązań, które mogą  mieć wpływ na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Wśród laureatów Konkursu znaleźli się liczni przedstawiciele instytutów badawczych.

    Uroczystość wręczenia nagród, która odbyła się 25 listopada br., poprzedziła konferencja Innowacje warunkiem rozwoju gospodarczego Polski zorganizowana przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelną Organizację Techniczną oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Główną część konferencji stanowił panel pn. Usunąć bariery, stworzyć ułatwienia, w którym udział wzięli m.in.: dr Piotr Dardziński – Podsekretarz Stanu w MNiSW, Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes FSNT – NOT, Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP, Izabela Wójtowicz – Dyrektor Departamentu Wsparcia Działalności Badawczo-Rozwojowej PARP, prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB, Jakub Moskal – Dyrektor Departamentu Projektów Własnych w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A, Arkadiusz Lewicki – Dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przy ZBP. Podczas dyskusji próbowano znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące transferu innowacji z nauki do gospodarki, rozwiązań mających istotny wpływ na efekt wdrożeń, ubezpieczenia ryzyka inwestycji w innowacje, skutecznych sposobów usuwania barier stojących na drodze wdrażania innowacji w Polsce.