Select language: en pl

  Biuletyn Informacyjny RGIB, grudzień 2015

  Biuletyn Informacyjny RGIB, grudzień 2015
  W numerze m.in.:

  - Sześciolatek posłany do liceum (str. 1–2)
  - Perły Innowacji za talent i kreatywność (str. 3)
  - Naukowo o instytutach badawczych (str. 4–5)
  - 60 lat badań w dziedzinie nukleoniki z perspektywy działań IChTJ (str. 6–8)

  - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji... (str. 9–11)
  - Jubileusz 85-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa (str. 12–14)
  - Jubileusz 70-lecia Instytutu Włókiennictwa (str. 15–17)

  - Ćwiczenia antyterrorystyczne w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (str. 20)

   

  Załącznik: Biuletyn Rady Głównej Instytutów Badawczych - grudzień 2015