Select language: en pl

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 205/2015: dr hab., Maciej Duszczyk, „Kryzys migracyjny czy kryzys Unii Europejskiej?”

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 205/2015: dr hab., Maciej Duszczyk, „Kryzys migracyjny czy kryzys Unii Europejskiej?”

  Wersja polskojęzyczna link

  Kiedy Donald Tusk 24 listopada 2015 r. ogłosił zwołanie specjalnego szczytu Rady Europejskiej poświęconego relacjom UE-Turcja, stało się jasne, że wspólnotowi decydenci doszli do przekonania, iż UE nie poradzi sobie sama z napływem imigrantów. Tak naprawdę wszelkie instrumenty zarówno polityczne, jak i techniczne zawiodły, a Wspólnota znalazła się chyba w największym w historii kryzysie. Jest on o wiele bardziej poważny niż bankructwo Grecji czy groźba wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Kryzys ten bowiem dotyczy wszystkich państw członkowskich oraz instytucji unijnych i co gorsza jego źródła leżą głównie poza Europą.
  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.


  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego