Select language: en pl

  Wykaz akredytowanych laboratoriów badawczych

  AB 003 »

  Instytut Technologii Elektronowej, Oddział PREDOM
  Laboratorium Badawcze
  ul. Krakowiaków 53; 02-255 Warszawa

  AB 005 »
  Główny Instytut Górnictwa
  Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG
  pl. Gwarków 1; 40-166 Katowice

  AB 007 »
  Instytut Elektrotechniki Oddział w Gdańsku
  Laboratorium Badawcze
  ul. Narwicka 1; 80-557 Gdańsk

  AB 008 »
  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
  Laboratorium Materiałów Budowlanych
  Al. W. Korfantego 193a; 40-157 Katowice


  AB 009 »
  Instytut Nafty i Gazu
  Zakład Olejów, Środków Smarowych i Asfaltów
  ul. Łukasiewicza 1; 31-429 Kraków

  AB 022 »
  Instytut Elektrotechniki
  Laboratorium Badawcze i Wzorcujące
  ul. Pożaryskiego 28; 04-703 Warszawa

  AB 023 »
  Instytut Techniki Budowlanej
  Zespół Laboratoriów Badawczych
  ul. Filtrowa 1; 00-611 Warszawa

  AB 025 »
  Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  Laboratorium Badań Materiałowych
  ul. Sołtana 7, 05-400 Otwock

  AB 029 »
  Instytut Włókiennictwa
  Laboratoria Badawcze
  ul. Gdańska 118; 90-520 Łódź

  AB 031 »
  Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  Centrum Badań Betonów CEBET Laboratorium Badawcze
  ul. Kupiecka 4; 03-042 Warszawa

  AB 033 »
  Instytut Przemysłu Skórzanego
  Laboratorium Garbarstwa i Laboratorium Obuwia
  ul. Zgierska 73; 91-462 Łódź

  AB 035 »
  Instytut Mechaniki Precyzyjnej
  Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających i Lekkich Przegród Budowlanych
  ul. Duchnicka 3; 01-796 Warszawa

  AB 038 »
  Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
  Zespół Laboratoriów Badawczych
  ul. Czerniakowska 16; 00-701 Warszawa

  AB 039 »
  Instytut Techniki Górniczej KOMAG
  Laboratorium Badań
  ul. Pszczyńska 37; 44-101 Gliwice

  AB 041 »
  Instytut Nafty i Gazu
  Zespół Laboratoriów Badawczych Sieci, Instalacji i Urządzeń Gazowych
  ul. Bagrowa 1; 30-733 Kraków

  AB 042 »
  Instytut Spawalnictwa
  Laboratorium Badawcze Spawalnictwa
  ul. Bł. Czesława 16/18; 44-100 Gliwice

  AB 045 »
  Instytut Tele- i Radiotechniczny
  Laboratorium Badania Jakości i Wzorcowania Wyrobów Elektronicznych
  ul. Długa 44/50; 00-241 Warszawa

  AB 048 »
  Instytut Energetyki Instytut Badawczy
  Oddział Techniki Cieplnej ITC w Łodzi, Laboratorium Badań Kotłów, Turbin, Urządzeń Grzewczych i Odpylających oraz Emisji Pyłowo-Gazowej
  ul. Dąbrowskiego 113; 93-208 Łódź

  AB 049 »
  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
  Laboratorium Badań Maszyn Roboczych i Górniczych
  ul. Racjonalizacji 6/8; 02-673 Warszawa

  AB 053 »
  Instytut Logistyki i Magazynowania
  Laboratorium Urządzeń Elektronicznych
  ul. Estkowskiego 6; 61-755 Poznań

  AB 054 »

  Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Zakład Technologii Szkła
  ul. Lipowa 3; 30-702 Kraków

  AB 059 »
  Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J.Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
  Zakład-Laboratorium Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych (BS)
  ul. Nadwiślańska 213; 05-420 Józefów k/Otwocka

  AB 060 »
  Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J.Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
  Zakład-Laboratorium Badań Chemicznych i Pożarowych (BC)
  ul. Nadwiślańska 213; 05-420 Józefów k/Otwocka

  AB 062 »
  Instytut Przemysłu Skórzanego
  Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska
  ul. Chemików 2/4; 95-100 Zgierz

  AB 063 »
  "Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego
  Laboratorium NM-1 Badań i Diagnostyki Maszyn i Urządzeń
  ul. Parkowa 25; 51-616 Wrocław

  AB 065 »
  Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
  Laboratorium Jakości Papieru
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27; 90-570 Łódź

  AB 067 »
  Instytut Elektrotechniki
  Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego, Laboratorium Badawcze
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61; 50-369 Wrocław

  AB 069 »
  Główny Instytut Górnictwa
  Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych
  pl. Gwarków 1; 40-166 Katowice

  AB 072 »
  Główny Instytut Górnictwa
  Zakład Inżynierii Materiałowej
  pl. Gwarków 1; 40-166 Katowice

  AB 073 »
  Instytut Metali Nieżelaznych
  Zakład Ochrony Środowiska
  ul. Sowińskiego 5; 44-100 Gliwice

  AB 074 »
  Instytut Elektrotechniki
  Laboratorium Badawcze Aparatury Rozdzielczej
  ul. Pożaryskiego 28; 04-703 Warszawa

  AB 077 »
  Instytut Włókiennictwa
  Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych
  ul. Piotrkowska 270; 90-361 Łódź

  AB 081 »
  Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
  Zespół Laboratoriów
  ul. Zamkowa 1; 41-803 Zabrze

  AB 082 »
  Przemysłowy Instytut Motoryzacji
  Laboratorium Badawcze
  ul. Jagiellońska 55; 03-301 Warszawa

  AB 083 »
  Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
  Laboratorium Inżynierii Materiałowej
  ul. Okuniewska 1; 05-070 Sulejówek

  AB 087 »
  Instytut Energetyki Instytut Badawczy
  Zakład Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi, Laboratorium Badawcze Kotłów i Urządzeń Grzewczych
  ul. Dostawcza 1; 93-231 Łódź

  AB 088 »
  Instytut Technologii Drewna
  Laboratorium Badania Drewna, Materiałów Drewnopochod-nych, Opakowań, Mebli, Konstrukcji i Obrabiarek
  ul. Winiarska 1; 60-654 Poznań

  AB 089 »
  Instytut Transportu Samochodowego
  Centrum Badań Materiałowych i Mechatroniki
  ul. Jagiellońska 80; 03-301 Warszawa

  AB 097 »
  Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, Laboratorium Badań Materiałów Ogniotrwałych
  ul. Toszecka 99; 44-101 Gliwice

  AB 098 »
  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
  Laboratorium Zakładu Materiałów Pędnych i Smarów
  ul. Kolska 13; 01-045 Warszawa

  AB 102 »
  Instytut Nafty i Gazu
  Pion Technologii Nafty Zakład Dodatków Uszlachetniających
  ul. Łukasiewicza 1; 31-429 Kraków

  AB 105 »
  Instytut Obróbki Plastycznej
  Zakład Badania Metali
  ul. Jana Pawła II nr 14; 61-139 Poznań

  AB 108 »
  Instytut Sportu
  Zakład Badań Antydopingowych
  ul. Trylogii 2/16; 01-982 Warszawa

  AB 113 »
  Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
  Zakład Analizy i Charakterystyki Materiałów
  ul. Rydygiera 8; 01-793 Warszawa

  AB 115 »
  Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  Laboratorium Badawcze
  ul. Postępu 9; 02-676 Warszawa

  AB 116 »
  Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
  Laboratorium Badawcze ITP
  ul. Rakowiecka 32; 02-532 Warszawa

  AB 121 »
  Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
  Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych (LBUT)
  ul. Szachowa 1; 04-894 Warszawa

  AB 124 »
  Instytut Metali Nieżelaznych
  Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu, Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw
  ul. Forteczna 12/14; 61-362 Poznań

  AB 129 »
  Instytut Lotnictwa
  Laboratorium Badań Aerodynamicznych
  Al. Krakowska 110/114; 02-256 Warszawa

  AB 130 »
  Instytut Lotnictwa
  Zespół Laboratoriów Badań Silników Tłokowych
  Al. Krakowska 110/114; 02-256 Warszawa

  AB 131 »
  Instytut Lotnictwa
  Laboratorium Badań Podwozi Lotniczych
  Al. Krakowska 110/114; 02-256 Warszawa

  AB 132 »
  Instytut Lotnictwa
  Laboratorium Badań Środowiskowych
  Al. Krakowska 110/114; 02-256 Warszawa

  AB 133 »
  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
  Laboratorium Narażeń Mechanicznych i Klimatycznych
  ul. Księcia Bolesława 6; 01-494 Warszawa

  AB 134 »
  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
  Laboratorium Pomiarów Ciśnienia
  ul. Księcia Bolesława 6; 01-494 Warszawa

  AB 137 »
  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
  Laboratorium Badania Stanu Technicznego Wirnikowych Maszyn Przepływowych
  ul. Księcia Bolesława 6; 01-494 Warszawa

  AB 138 »
  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
  Laboratorium Diagnostyki Systemów Tribologicznych
  ul. Księcia Bolesława 6; 01-494 Warszawa

  AB 142 »
  Instytut Nafty i Gazu
  Zakład Analiz Naftowych
  ul. Łukasiewicza 1; 31-429 Kraków

  AB 143 »
  Instytut Energetyki Instytut Badawczy
  Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu, Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury
  ul. Wilcza 8; 26-610 Radom

  AB 145 »
  Główny Instytut Górnictwa
  Zakład Monitoringu Środowiska
  pl. Gwarków 1; 40-166 Katowice

  AB 147 »
  Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
  Oddział Zamiejscowy Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie, Laboratorium Badawcze LABGUM
  ul. Harcerska 30; 05-820 Piastów

  AB 148 »
  Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  Oddział Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie,
  Zakład Badań Kontrolnych
  ul. Cementowa 8; 31-983 Kraków

  AB 149 »

  Wojskowy Instytut Łączności
  Laboratorium WIŁ
  ul. Warszawska 22a; 05-130 Zegrze

  AB 150 »
  Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
  Laboratorium Badań Pojazdów
  ul. Okuniewska 1; 05-070 Sulejówek

  AB 151 »
  Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego
  Laboratorium Badawcze Nr 2
  ul. Obornicka 136; 50-961 Wrocław

  AB 152 »
  Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego
  Laboratorium Badawcze Nr 4
  ul. Obornicka 136; 50-961 Wrocław

  AB 154 »
  Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex"
  Laboratorium Badań Metrologicznych
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 3; 90-965 Łódź

  AB 155 »
  Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex"
  Laboratorium Badań Balistycznych
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 3; 90-965 Łódź

  AB 158 »
  "Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego
  Laboratorium NS-1 Sejsmiki Górotworu
  ul. Parkowa 25; 51-616 Wrocław

  AB 163 »
  Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
  Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach, Zakład Badawczo-Analityczny
  ul. Chorzowska 50; 44-100 Gliwice

  AB 164 »
  Instytut Włókiennictwa
  Laboratorium Badania Surowców i Wyrobów Włókienniczych
  ul. Brzezińska 5/15; 92-103 Łódź

  AB 170 »
  Instytut Nafty i Gazu
  Zakład Oceny Właściwości Eksploatacyjnych
  ul. Łukasiewicza 1; 31-429 Kraków

  AB 171 »
  Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
  Laboratorium Instytutu - Zespół Laboratoriów Badawczych
  ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7; 05-220 Zielonka

  AB 173 »
  Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesofa Józefa Kosackiego
  Laboratorium Badawcze Nr 1
  ul. Obornicka 136; 50-961 Wrocław

  AB 180 »
  Instytut Nawozów Sztucznych
  Laboratorium Badawcze
  Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A; 24-110 Puławy

  AB 184 »
  Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań
  Laboratorium Badań Opakowań Transportowych
  ul. Konstancińska 11; 02-942 Warszawa

  AB 185 »
  Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań
  Laboratorium Badań Materiałów i Opakowań Jednostkowych
  ul. Konstancińska 11; 02-942 Warszawa

  AB 186 »
  Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego
  Laboratorium Badawcze Nr 3
  ul. Obornicka 136; 50-961 Wrocław

  AB 190 »
  Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
  Laboratorium Badawcze Maszyn Rolniczych
  ul. Starołęcka 31; 60-963 Poznań

  AB 197 »
  Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
  Laboratorium
  ul. Wrocławska 37A; 30-011 Kraków

  AB 207 »
  Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J.Tuliszkowskiego
  Zakład-Laboratorium Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA)
  ul. Nadwiślańska 213; 05-420 Józefów k/Otwocka

  AB 212 »
  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
  Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi, Zakład Jakości Żywności
  Al. Marszałka J. Piłsudskiego 84; 92-202 Łódź

  AB 215 »
  Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
  Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego
  ul. Św. Teresy 8; 91-348 Łódź

  AB 225 »
  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
  Laboratoria Badawcze
  ul. Wojska Polskiego 71B; 60-630 Poznań

  AB 240 »
  Instytut Mechaniki Precyzyjnej
  Laboratorium Badań Właściwości Powłok i Materiałów Lakierowych
  ul. Duchnicka 3; 01-796 Warszawa

  AB 241 »    
  Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
  Laboratorium Analityczne do Kontroli Przestrzegania Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej
  Al. Gen. A. Chruściela 105; 00-910 Warszawa

  AB 252 »
  Instytut Energetyki Instytut Badawczy
  Pracownia Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej
  ul. Mory 8; 01-330 Warszawa

  AB 261 »
  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
  Zespół Laboratoriów Badawczych
  ul. Leopolda 31; 40-189 Katowice

  AB 262 »
  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
  Samodzielne Laboratorium Identyfikacji Napromieniowania Żywności
  ul. Dorodna 16; 03-195 Warszawa

  AB 267 »
  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
  Laboratorium Charakteryzacji Materiałów Wysokiej Czystości
  ul. Wólczyńska 133; 01-919 Warszawa

  AB 272 »
  Instytut Energetyki Instytut Badawczy
  Laboratorium Wysokich Napięć
  ul. Mory 8; 01-330 Warszawa

  AB 274 »
  Instytut Metali Nieżelaznych
  Zakład Chemii Analitycznej
  ul. Sowińskiego 5; 44-100 Gliwice

  AB 281 »
  "Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego
  Laboratorium NU-2 Badań Chemicznych Wód
  ul. Parkowa 25; 51-616 Wrocław

  AB 282 »
  "Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego
  Laboratorium NH-1 Badań Filtrów Studziennych
  ul. Parkowa 25; 51-616 Wrocław

  AB 283 »

  Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy
  Centralne Laboratorium Chemiczne
  ul. Rakowiecka 4; 00-975 Warszawa

  AB 310 »
  Instytut Kolejnictwa
  Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji
  ul. J. Chłopickiego 50; 04-275 Warszawa

  AB 323 »
  Instytut Energetyki Instytut Badawczy
  Laboratorium Wielkoprądowe
  ul. Mory 8; 01-330 Warszawa

  AB 324 »
  Instytut Energetyki Instytut Badawczy
  Laboratorium Urządzeń Rozdzielczych
  ul. Mory 8; 01-330 Warszawa

  AB 325 »
  Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
  Centralne Laboratorium
  ul. Kossutha 6; 40-844 Katowice

  AB 327 »
  Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
  Zakład Ochrony Radiologicznej
  ul. Św. Teresy 8; 91-348 Łódź

  AB 328 »
  Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
  Zakład Zagrożeń Fizycznych
  ul. Św. Teresy 8; 91-348 Łódź

  AB 336 »
  Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
  Laboratorium Monitoringu Środowiska
  ul. Krucza 5/11 d; 00-548 Warszawa

  AB 337 »
  Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
  Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka
  ul. Kolektorska 4; 01-692 Warszawa

  AB 338 »
  Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
  Zakład Akustyki Środowiska
  ul. Kolektorska 4; 01-692 Warszawa

  AB 339 »
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy
  Główne Laboratorium Analiz Chemicznych
  Al. Królewska 17; 24-100 Puławy

  AB 342 »
  Instytut Mechaniki Precyzyjnej
  Laboratorium Badań i Oceny Własności Mechanicznych Materiałów, Części Maszyn i Konstrukcji
  ul. Duchnicka 3; 01-796 Warszawa

  AB 363 »
  Instytut Ogrodnictwa
  Pracownia Badania Zanieczyszczeń Chemicznych
  ul. Pomologiczna 18; 96-100 Skierniewice

  AB 366 »
  Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego
  Pracownia Metrologii Promieniowania Elektromagnetycznego
  ul. Szaserów 128; 03-349 Warszawa

  AB 369 »
  Instytut Kolejnictwa
  Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji
  ul. Chłopickiego 50; 04-275 Warszawa

  AB 373 »
  Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

  ul. Oświęcimska 21; 45-641 Opole 

  AB 374 »
  Instytut Przemysłu Organicznego
  Laboratorium Badania Niebezpiecznych Właściwości Materiałów
  ul. Annopol 6; 03-236 Warszawa

  AB 378 »
  Instytut Badawczy Dróg i Mostów
  Laboratorium Betonu
  ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa

  AB 380 »    
  Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
  Laboratorium Badawcze Ochrony Dróg Oddechowych
  Al. Gen. A. Chruściela "Montera" 105; 00-910 Warszawa

  AB 388 »
  Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
  Laboratorium Analityczne
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27; 90-570 Łódź

  AB 394 »
  Instytut Metali Nieżelaznych
  Laboratorium Metaloznawstwa i Analiz Chemicznych
  ul. Piłsudskiego 19; 32-050 Skawina

  AB 401 »
  Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
  Laboratorium Badawcze LAB-ITAM
  ul. F. Roosevelta 118; 41-800 Zabrze

  AB 405 »
  Instytut Energetyki Instytut Badawczy
  Oddział Techniki Cieplnej ITC w Łodzi, Laboratorium Aeroakustyki
  ul. Dąbrowskiego 113; 93-208 Łódź

  AB 421 »
  Instytut Badawczy Dróg i Mostów
  Laboratorium Geotechniki
  ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa

  AB 422 »
  Instytut Badawczy Dróg i Mostów
  Pracownia Lepiszczy Bitumicznych
  ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa

  AB 423 »
  Instytut Badawczy Dróg i Mostów
  Pracownia Technologii Nawierzchni
  ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa

  AB 424 »
  Instytut Badawczy Dróg i Mostów
  Pracownia Chemii i Ochrony Środowiska
  ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa

  AB 425 »
  Instytut Badawczy Dróg i Mostów
  Polowe Laboratorium Badań Pali
  ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa

  AB 426 »
  Instytut Badawczy Dróg i Mostów
  Laboratorium Diagnostyki Nawierzchni
  ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa

  AB 430 »
  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
  Laboratorium Badań Wytrzymałościowych Materiałów
  ul. Księcia Bolesława 6; 01-494 Warszawa

  AB 431 »
  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
  Laboratorium Materiałowych Badań Konstrukcji Lotniczych
  ul. Księcia Bolesława 6; 01-494 Warszawa

  AB 440 »
  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
  Oddział Sośnicowice, Zakład Badania Skuteczności Środków Ochrony Roślin
  ul. Gliwicka 29; 44-153 Sośnicowice

  AB 450 »
  Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
  Pracownia Dawek Indywidualnych i Środowiskowych
  ul. Konwaliowa 7; 03-194 Warszawa

  AB 452 »
  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
  ul. Rakowiecka 36; 02-532 Warszawa

  AB 456 »
  Instytut Metali Nieżelaznych
  Laboratorium Materiałów Szybkoschładzanych
  ul. Sowińskiego 5; 44-100 Gliwice

  AB 458 »
  Instytut Energetyki Instytut Badawczy
  Laboratorium Badawcze Ochrony Środowiska
  ul. Wilcza 8; 26-610 Radom

  AB 461 »
  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
  Laboratorium Pomiarów Dawek Technologicznych
  ul. Dorodna 16; 03-195 Warszawa

  AB 485 »
  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
  Zakład Farmakologii i Toksykologii (ZFT), Zakład Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego (ZHZ)
  Al. Partyzantów 57; 24-100 Puławy

  AB 493 »
  Instytut Nafty i Gazu
  Zakład Badań Środowiskowych i Atestacji w Przemyśle Naftowym Oddział Krosno
  ul. Armii Krajowej 3; 38-400 Krosno

  AB 494 »
  Instytut Odlewnictwa
  Zespół Laboratoriów Badawczych
  ul. Zakopiańska 73; 30-418 Kraków

  AB 497 »
  Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
  Zakład Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia
  ul. Św. Teresy 8; 91-348 Łódź

  AB 502 »
  Instytut Transportu Samochodowego
  Centrum Ochrony Środowiska
  ul. Jagiellońska 80; 03-301 Warszawa

  AB 503 »
  Instytut Transportu Samochodowego
  Zakład Homologacji i Badań Pojazdów
  ul. Jagiellońska 80; 03-301 Warszawa

  AB 504 »
  Instytut Transportu Samochodowego
  Zakład Procesów Diagnostyczno-Obsługowych
  ul. Jagiellońska 80; 03-301 Warszawa

  AB 509 »
  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny
  ul. Chocimska 24; 00-791 Warszawa

  AB 512 »
  Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
  Centralne Laboratorium w Aleksandrowicach
  32-084 Morawica k. Krakowa

  AB 544 »
  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
  Laboratorium Diagnostyki Serologicznej
  Al. Partyzantów 57; 24-100 Puławy

  AB 547 »
  Instytut Badawczy Dróg i Mostów
  Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych
  ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa

  AB 551 »
  Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
  Laboratorium Ochrony Środowiska
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27; 90-570 Łódź

  AB 553 »
  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddział Technologii Mięsa i Tłuszczu
  Laboratorium Badania Żywności i Środowiska
  ul. Jubilerska 4; 04-190 Warszawa

  AB 554 »
  Instytut Metalurgii Żelaza
  Zespół Laboratoriów Badawczych
  ul. Karola Miarki 12; 44-100 Gliwice

  AB 563 »
  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
  Zakład Pryszczycy w Zduńskiej Woli
  ul. Wodna 7; 98-220 Zduńska Wola

  AB 567 »
  Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych, Dział Pomiaru Skażeń
  Al. Sołtana 7, 05-400 Otwock

  AB 580 »
  Instytut Badawczy Dróg i Mostów
  Zespół Diagnostyki i Napraw Mostów
  ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa


  AB 596 »
  Centralne Laboratorium Kryminlistyczne Policji
  ul. Aleje Ujazdowskie 7; 00-583 Warszawa


  AB 605 »
  Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
  ul. Cementowa 8; 31-983 Kraków

  AB 633 »
  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
  Zakład Higieny Pasz
  al. Partyzantów 57; 24-100 Puławy

  AB 646 »
  Instytut Morski w Gdańsku
  Laboratorium Zakładu Ochrony Środowiska
  ul. Benzynowa 1; 80-830 Gdańsk

  AB 665 »
  Instytut Techniki Górniczej KOMAG
  Laboratorium Badań Stosowanych
  ul. Pszczyńska 37; 44-100 Gliwice

  AB 666 »
  Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
  Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej, Laboratorium Badań EMC
  ul. Swojczycka 38; 51-501 Wrocław

  AB 690 »
  Instytut Żywności i Żywienia im. prof. A. Szczygła
  Zakład Żywności i Suplementów Diety
  ul. Powsińska 61/63; 02-903 Warszawa

  AB 715 »
  Instytut Ogrodnictwa
  Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich
  ul. Kazimierska 2; 24-100 Puławy

  AB 721 »
  Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
  ul. Cementowa 8; 31-983 Kraków

  AB 740 »
  Instytut Badawczy Leśnictwa
  Samodzielna Pracownia Chemii Środowiska Leśnego
  Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3; 05-090 Raszyn

  AB 742 »
  Instytut Kolejnictwa
  Laboratorium Badań Taboru
  ul. Chłopickiego 50; 04-275 Warszawa

  AB 744 »
  Instytut Pojazdów Szynowych TABOR
  Laboratorium Badań Pojazdów Szynowych
  ul. Warszawska 181; 61-055 Poznań

  AB 748 »
  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
  Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów
  Radzików ; 05-870 Błonie

  AB 757 »
  Instytut Ogrodnictwa
  Pracownia Badania Bezpieczeństwa Żywności
  ul. Pomologiczna 18; 96-100 Skierniewice

  AB 774 »
  Narodowy Instytut Leków
  ul. Chełmska 30/34; 00-725 Warszawa

  AB 792 »
  Instytut Lotnictwa
  Zespół Laboratoriów Badań Materiałów i Konstrukcji
  Al. Krakowska 110/114; 02-256 Warszawa

  AB 799 »
  Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu Laboratorium Pomiarów Przemysłowych i Środowiska

  ul. Oświęcimska 21; 45-641 Opole


  AB 803 »
  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
  Oddział Cukrownictwa w Lesznie
  ul. Inżynierska 4; 05-084 Leszno k/Błonia


  AB 816 »
  Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego
  Pracownia Kontroli Dawek Indywidualnych
  ul. Szaserów 128 ; 00-909 Warszawa

  AB 839 »
  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
  Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin
  ul. Chełmońskiego 22; 15-195 Białystok

  AB 848 »
  Instytut Morski w Gdańsku
  Laboratorium Zakładu Elektroniki Morskiej
  ul. Abrahama 1; 80-308 Gdańsk

  AB 851 »
  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
  Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin
  ul. Władysława Węgorka 20; 60-318 Poznań

  AB 856 »
  Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
  Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie
  ul. Chmielna 2; 20-079 Lublin

  AB 864 »
  Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  Oddział Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie, Zakład Cementu
  ul. Cementowa 8; 31-983 Kraków

  AB 868 »
  Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
  Krajowe Laboratorium Pasz Pracownia w Szczecinie
  ul. Żubrów 1; 71-617 Szczecin

  AB 891 »
  Instytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy
  Laboratorium Badań Tribologicznych
  ul. Pułaskiego 6/10; 26-600 Radom

  AB 910 »
  Instytut Techniki Górniczej KOMAG
  Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska
  ul. Pszczyńska 37; 44-101 Gliwice


  AB 946 »

  Instytut Sportu
  Zakład Biochemii
  ul. Trylogii 2/16; 01-982 Warszawa

   

  AB 957 »

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
  Zakład Radiobiologii
  Al. Partyzantów 57; 24-100 Puławy

   

  AB 958 »

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
  Zakład Mikrobiologii
  Al. Partyzantów 57; 24-100 Puławy

   

  AB 1016 »

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
  Zakład Wirusologii
  Al. Partyzantów 57; 24-100 Puławy

   

  AB 1025 »

  Instytut Badawczy Dróg i Mostów
  Zespół Testów Zderzeniowych i Meteorologii Drogowej
  ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa

   

  AB 1090 »

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
  al. Partyzantów 57; 24-100 Puławy


  AB 1106 »

  Instytut Badawczy Dróg i Mostów
  Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw, Pracownia Mostów i Urządzeń Odwadniających
  55-140 Żmigród

   

  AB 1107 »

  Instytut Badawczy Dróg i Mostów
  Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw, Pracownia Betonów i Kruszyw
  55-140 Żmigród

   

  AB 1108 »

  Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
  Laboratorium Pomiarów Promieniotwórczości Naturalnej
  ul. Konwaliowa 7; 03-194 Warszawa

   

  AB 1215 »

  Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
  Laboratorium Analiz Radiochemicznych i Spektrometrycznych
  ul. Konwaliowa 7; 03-194 Warszawa

  AB 1258 »

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Poznaniu
  Zakład Badań Zanieczyszczeń Środowiska
  ul. Dąbrowskiego 174/176; 60-594 Poznań

  AB 1279 »

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
  Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin
  ul. Langiewicza 28; 35-101 Rzeszów

  AB 1280 »

  Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J.Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
  Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości BW
  ul. Nadwiślańska 213; 05-420 Józefów

  AB 1281 »

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
  Laboratorium Analiz Środowiskowych
  ul. Władysława Węgorka 20; 60-318 Poznań

  AB 1313 »

  Instytut Nafty i Gazu
  Zakład Nawaniania Paliw Gazowych
  ul. Kasprzaka 25; 01-224 Warszawa

  AB 1344 »

  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
  Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych
  ul. Racjonalizacji 6/8; 02-673 Warszawa

  AB 1358 »

  Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy
  Laboratorium Badania Pozostałosci Środków Ochrony Roślin
  ul. Gliwicka 29; 44-153 Sośnicowice

  AB 1376 »

  Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
  Oddział przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu
  Laboratorium Badawcze NP
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 55; 87-100 Toruń

  AB 1388 »

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy,
  Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór z siedzibą w Katowicach
  Zakład Chemii
  ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

  AB 1401 »

  Instytut Włókiennictwa
  Laboratorium Badań Ekologii Tekstyliów i Środowiska Pracy
  ul. Gdańska 118; 90-520 Łódź
      
      
  AB 1402 »

  Instytut Włókiennictwa
  Laboratorium Badań Własności Elektrostatycznych
  ul. Gdańska 118; 60-520 Łódź

  AB 1420 »

  Instytut Energetyki Instytut Badawczy
  Laboratorium Badawcze Analizy Paliw
  ul. Augustówka 36; 02-981 Warszawa


  Razem aktywnych akredytacji: 197