Select language: en pl

  XXV Kongres Techników Polskich (KTP) oraz III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (ŚZIP)

  W dniach 16-18 czerwca 2016 r. odbędą się we Wrocławiu dwa wydarzenia ważne dla całego środowiska inżynieryjno-technicznego.
  Będą to XXV Kongres Techników Polskich (KTP) oraz III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (ŚZIP).

  Organizatorzy obu przedsięwzięć:
  •  NOT
  •  RGIB
  •  Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
  •  Akademia Inżynierska w Polsce
  •  Politechnika Wrocławska
  •  Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
  •  Rada Inżynierów w Ameryce Północnej