Select language: en pl

  XII posiedzenie RGIB w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – fotoreportaż

  25 stycznia br. w MNiSW odbyło się XII posiedzenie Rady Głównej Instytutów Badawczych z udziałem Wicepremiera Jarosława Gowina – Ministra NiSW oraz prof. Leszka Sirko – Podsekretarza Stanu MNiSW.

  Tematem wiodącym spotkania była problematyka badań i wdrożeń w Polsce w kontekście zwiększenia konkurencyjności polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw. Przewodniczący RGIB – prof. Leszek Rafalski omówił dziesięć kluczowych problemów mających istotny wpływ na wzrost tej konkurencyjności w skali międzynarodowej. Prof. Leszek  Rafalski przedstawił także Wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi zasady wyboru Rady Głównej oraz scharakteryzował obecną sytuację instytutów badawczych, z uwzględnieniem ich potencjału, specyfiki oraz dużej efektywności w procesie osiągnięć naukowych i wdrożeniowych, przytaczając dane z raportu opracowanego przez Index Copernicus.

  Wicepremier Jarosław Gowin przedstawił plany rządu w zakresie polityki innowacyjnej, uwzględniające, m.in.: nowelizację ustawy o innowacyjności, ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, uproszczenie prawa, odbiurokratyzowanie. Zapowiedział również opracowanie mapy potencjału polskiej nauki i stwierdził, że największe szanse rozwoju będą miały obszary badawcze skorelowane z potencjałem polskiej gospodarki.

  Na dłuższą metę będziemy w stanie stworzyć gospodarką innowacyjną wtedy,  gdy ta gospodarka będzie w jak największym stopniu czerpała z dorobku polskiej nauki, w tym – w ogromej mierze – z dorobku instytutów badawczych – podkreślił Wicepremier Jarosław Gowin.

  Podsekretarz Stanu w MNiSW prof. dr hab. Leszek Sirko odniósł się do problematyki finansowania badań,  w szczególności dotyczącej możliwości udziału  instytutów badawczych w programach  Narodowego Centrum Nauki. Wspomniał także o Funduszach Norweskich.

  Ważną częścią spotknia była  dyskusja, w której członkowie RGIB zgłaszali postulaty zmian, które mogłyby wpłynąć korzystnie na rozwój B+R w Polsce oraz poprawić funkcjonowanie instytutów badawczych oraz ich wpływ na rozwój innowacyjnej gospodarki. W dyskusji głos zabrali: prof. Jerzy Sobczak, prof. Zbigniew Śmieszek, prof. Danuta Koradecka, prof. Marian Szczerek, prof. Eugeniusz Herbut, prof. Grzegorz Wrochna, dr Andrzej Krueger, prof. Andrzej Hanich.

  Wicepremier Jarosław Gowin wyraził wolę współpracy z naszym pionem nauki, zaproponował, aby stworzyć pisemną listę problemów stanowiących bariery dla rozwoju badań i wdrożeń oraz propozycji rozwiązań, zachęcał także do aktywnej konsultacji aktów prawnych. Na zakończenie posiedzenia zapowiedział spotkanie konsultacyjne z udziałem Wicepremiera Mateusza Morawieckiego stojącego na czele Rady ds. Innowacyjności oraz Rady Głównej Instytutów Badawczych.

   

  ADR_8442
  ADR_8443
  ADR_8450
  ADR_8461
  ADR_8462
  ADR_8463
  ADR_8465
  ADR_8468
  ADR_8475
  ADR_8479
  ADR_8481
  ADR_8484
  ADR_8487
  ADR_8491
  ADR_8500
  ADR_8504
  ADR_8514
  ADR_8518
  ADR_8521
  ADR_8537
  ADR_8555
  ADR_8564
  ADR_8566
  ADR_8586
  ADR_8598
  ADR_8601
  ADR_8604
  ADR_8608
  ADR_8614
  ADR_8627
  ADR_8630
  ADR_8635
  ADR_8638
  ADR_8650
  ADR_8655
  ADR_8659
  ADR_8662
  01/37 
  start stop bwd fwd


  Zdjęcia: Adrian Matusik