Select language: en pl

  Konferencja Dyrektorów i Przewodniczących Rad Naukowych Medycznych Instytutów Badawczych w Kajetanach  22 stycznia br.  w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach odbyła się Konferencja Dyrektorów i Przewodniczących Rad Naukowych Medycznych Instytutów Badawczych, której zasadniczym celem było omówienie aktualnej pozycji instytutów medycznych w ochronie zdrowia i nauce.

  W konferencji udział wzięli  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – dr med. Jarosław Pinkas oraz Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych – prof. Leszek Rafalski, którzy podkreślili istotną rolę medycznych instytutów badawczych w rozwiązywaniu najważniejszych problemów polskiej medycyny i nauki.
  Przedstawiciele instytutów przedstawili aktualne problemy dotyczące działalności naukowej, klinicznej i dydaktycznej instytutów oraz ich najważniejsze osiągnięcia naukowe i kliniczne, które odegrały znaczącą rolę w zapewnieniu najwyższego poziomu opieki zdrowotnej dla Polaków.
  W dyskusji uczestnicy konferencji skupili się na omówieniu roli i pozycji instytutów medycznych w systemie ochrony zdrowia oraz w kreowaniu i realizacji polityki zdrowotnej Państwa. Zostały ponadto przedstawione możliwości i ograniczenia funkcjonowania poszczególnych jednostek w obecnym systemie opieki zdrowotnej oraz w systemie nauki.
   

  DSC_0239
  DSC_0278
  DSC_0295
  DSC_0299
  DSC_0328
  DSC_0524
  1/6 
  start stop bwd fwd


  Zdjęcia: IFiPS