Select language: en pl

  70 lat Instytutu Techniki Budowlanej w polskiej i europejskiej przestrzeni badawczej

  70 lat Instytutu Techniki Budowlanej w polskiej i europejskiej przestrzeni badawczej
  Praca zbiorowa pod redakcją dr inż. Jadwigi Fangrat
  Prace Naukowe. Monografie

  Spis treści

  Monografię wydano jako pracę zbiorową z okazji Jubileuszu 70-lecia działalności Instytutu Techniki Budowlanej. Przedstawiono w niej kształtowanie się wysokiej pozycji ITB w krajowej i europejskiej przestrzeni badawczej w latach 1945-2015. Całość składa się z pięciu rozdziałów autorstwa dziesięciu osób – byłych i obecnych pracowników Instytutu.
  W rozdziale pierwszym Dyrektor ITB przestawił istotny wkład pracowników naukowych i technicznych Instytutu w rozwój polskiego i europejskiego budownictwa we wszystkich, często trudnych, okresach politycznych i gospodarczych. W rozdziale drugim zawarto wspomnienia pięciu poprzednich dyrektorów ITB. Każdy z nich przybliżył okres swojej kadencji, w szczególności rozwój bazy badawczej i struktury organizacyjnej, dostosowanie działalności Instytutu do zmieniających się uwarunkowań gospodarczych i potrzeb budownictwa oraz współpracy międzynarodowej. Kontynuacją tych wspomnień jest kolejny rozdział, w którym zawarto osobiste i subiektywne refleksje jednego z poprzednich dyrektorów, dotyczące pracowników Instytutu, wydarzeń, których był świadkiem oraz jego kariery zawodowej, jako pracownika naukowego, a następnie dyrektora Instytutu. W rozdziale czwartym reprezentanci młodszej generacji pracowników ITB ukazali rozwój swojej kariery naukowej i wsparcie, jakiego udzielił im Instytut – na przykład w pozyskaniu i prowadzeniu projektów badawczych, które pomagały w otrzymaniu doktoratu lub w wypełnianiu kryteriów potrzebnych do przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego.

  Ostatni rozdział, najobszerniejszy, zawiera najważniejsze fakty z działalności ITB w latach 1945-2005 oraz szczegółowy opis ostatniego dziesięciolecia (2005-2015). Poruszono w nim kwestie dotyczące prac naukowych i rozwojowych oraz badawczo-usługowych, działalności laboratoryjnej i normalizacyjnej, współpracy z organizacjami polskimi i zagranicznymi oraz upowszechniania wiedzy wypracowanej w Instytucie. We wszystkich rodzajach działalności podkreślano najważniejsze zdarzenia świadczące o pozycji naukowej ITB w skali krajowej, regionalnej (europejskiej) i globalnej. W rozdziale zawarto także informacje na temat rozwoju kadry, inwestycji, finansów, uprawnień Instytutu i osiągnięć wybranych pracowników.


  Zamówienia. Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56-64-208, fax 22 56-64-282, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21