Select language: en pl

  Diagnostyka wytrzymałości betonu w konstrukcji

  Diagnostyka wytrzymałości betonu w konstrukcji
  Autorzy: Lesław Brunarski, Marek Dohojda
  Prace Naukowe. Monografie

  Spis treści

  Diagnostyka (gr. diagnosis – oznacza rozpoznanie, rozróżnianie i osądzanie) wytrzymałości betonu w konstrukcji należy do głównych zadań diagnostyki konstrukcji budowlanych.
  W monografii przedstawiono w sposób całościowy problematykę diagnostyki wytrzymałości betonu na ściskanie in situ, uwzględniając możliwości bezpośrednich badań próbek rdzeniowych oraz pośrednich metod badań nieniszczących. Tematyka monografii przedstawiona jest w sposób oryginalny i udokumentowany naukowo oraz wyczerpujący, szczególnie w aspekcie zastosowań. Poddano w niej krytycznej analizie i skorygowano często stosowane nieuprawnione procedury badania i oceny wytrzymałości betonu w konstrukcji oraz przedstawiono oryginalne propozycje alternatywne. Uwzględniono dotychczas pomijane kwestie przedziałów ufności dopasowanych zależności korelacyjnych i określania niepewności rozszerzonej wyników badań. Proponowane rozwiązania oparto na wynikach wieloletnich prac badawczych i doświadczeń praktycznych Instytutu Techniki Budowlanej.
  Monografia składa się z czterech rozdziałów oraz suplementu. W rozdziale 1 zawarto zasady i sposoby badania oraz oceny wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcji. Omówiono możliwości i specyfikę takich badań oraz czynniki wpływające na ich wyniki. Ponadto przedstawiono komentarze do związanych norm, wskazując na potrzeby ich wyjaśnienia, korekt i uzupełnień. Rozdział 2 dotyczy diagnostyki wytrzymałości betonu w konstrukcji na podstawie bezpośredniego badania próbek rdzeniowych.

  Rozdziały 3 i 4 obejmują diagnostykę wytrzymałości betonu w konstrukcji pośrednimi metodami badań nieniszczących: sklerometrycznych i ultradźwiękowych. Szczegółowo potraktowano kwestie określania zależności korelacyjnych pomiędzy wynikami badań metodami pośrednimi a wytrzymałością betonu na ściskanie w próbkach rdzeniowych oraz sprawdzania normowych kryteriów zgodności wytrzymałości betonu. W suplemencie przedstawiono wybrane metody statystyczne, mające na celu ułatwienie Czytelnikowi zrozumienia proponowanych oryginalnych, alternatywnych do normowych, procedur diagnostycznych.
  Publikacja adresowana jest do pracowników specjalistycznych laboratoriów badawczych w instytutach i na wyższych uczelniach, a także do wykonawców konstrukcji z betonu i rzeczoznawców – ekspertów budowlanych. Może też być użyteczna dla studentów i doktorantów na kierunkach kształcenia budownictwo i pokrewnych.


  Zamówienia. Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56-64-208, fax 22 56-64-282, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21