Select language: en pl

  Strategia instytutów badawczych budownictwa

  Strategia instytutów badawczych budownictwa
  Praca zbiorowa pod redakcją prof. Lecha Czarneckiego
  Prace Naukowe. Monografie

  Spis treści

  Monografia powstała w związku z Jubileuszem 70-lecia działalności Instytutu Techniki Budowlanej. Publikację otwiera studium, w którym przedstawiono rozważania nad nauką w inżynierii lądowej, jakie są jej cechy i znaczenie oraz jaka jest rola ITB w rozwijaniu nauki i wprowadzaniu innowacji do budownictwa w Polsce. W kolejnych rozdziałach przedstawiono:
  – strategiczne cele europejskich instytutów badawczych zrzeszonych w ENBRI; ukazana strategia ukierunkowana jest na rolę instytutów we wdrażaniu innowacji w budownictwie, przynoszących korzyści w zakresie gospodarczym, społecznym i środowiskowym,
  – zarys historyczny działalności Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej ze szczególnym uwzględnieniem roli ITB jako Jednostki Oceny Technicznej; podkreślono rolę ETA w procesie wprowadzania do obrotu na rynkach europejskich innowacyjnych wyrobów budowlanych, także w kontekście wymagań prawnych obowiązujących w Polsce,
  – wyzwania kategoryzacji wobec instytutów badawczych; ukazano kryteria kompleksowej oceny działalności naukowej jednostek naukowych, zastosowanie w praktyce wyników badań i prac rozwojowych w ocenie działalności naukowej oraz oczekiwania instytutów badawczych w Polsce wobec kategoryzacji.

  Rozdział piąty, najobszerniejszy, stanowi unikatowe omówienie wszystkich obronionych w ITB prac doktorskich. Autor wyodrębnił i przedstawił oryginalne osiągnięcia dysertacji doktorskich. Wysoka jakość merytoryczna doktoratów dobitnie świadczy o oddziaływaniu Instytutu na rozwój budownictwa w Polsce. Monografię kończy esej przedstawiający strategię dalszego rozwoju ITB. Wykorzystano w niej nowoczesne metody diagnostyki, formułowania zadań, przeprowadzania zmian i zarządzania zmianami. Ukazano proces definiowania celów strategicznych Instytutu i budowania zespołów do ich realizacji.

   

  Zamówienia. Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56-64-208, fax 22 56-64-282, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21