Select language: en pl

  Biuletyn Informacyjny RG JBR, lipiec 2010

  W najnowszym numerze Biuletynu Informacyjnego:

  - Godło „Teraz Polska” dla naszych instytutów!
  - Skład Rady Głównej JBR, Komisji Rewizyjnej i komisji problemowych VII kadencji
  - 80 lat w służbie lasów i leśnictwa w Polsce
  - 65-lecie Instytutu Geodezji i Kartografii
  - Innowacyjność – wszechobecna abstrakcja
  - Dialog nauki z przemysłem
  - Nobilitacja technologii radiacyjnych
  - Uchwała XIX Forum Jednostek Badawczo-Rozwojowych