Select language: en pl

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 216/2016: Kamil Szubart, „Zaangażowanie międzynarodowe Austrii w kontekście kryzysu migracyjnego i konfliktu w Syrii”.

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 216/2016: Kamil Szubart, „Zaangażowanie międzynarodowe Austrii w kontekście kryzysu migracyjnego i konfliktu w Syrii”.

  Wersja polskojęzyczna link

  Zaangażowanie międzynarodowe Wiednia w kontekście kryzysu migracyjnego koncentruje się w pierwszej kolejności na działaniach multilateralnych, a więc w ramach UE i OBWE. Drugim elementem są relacje bilateralne, przede wszystkim ze wspomnianą już RFN, jak i krajami regionu Zatoki Perskiej. W percepcji Wiednia odgrywają one kluczową rolę we względnej stabilizacji Syrii, a co za tym idzie w ograniczeniu fali uchodźców wojennych.

  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.


  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego