Select language: en pl

    „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 217/2016: Marta Balcerek-Kosiarz, „Wpływ niemieckich doświadczeń na rozwój izb przemysłowo-handlowych w Polsce”.

    „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 217/2016: Marta Balcerek-Kosiarz, „Wpływ niemieckich doświadczeń na rozwój izb przemysłowo-handlowych w Polsce”.

    Wersja polskojęzyczna link

    Brak woli po stronie poprzednich ugrupowań parlamentarnych, jednostek samorządu terytorialnego, oraz zdezintegrowane środowisko przedsiębiorców uniemożliwiły utworzenie izb przemysłowo-handlowych w modelu kontynentalnym, tak jak ma to miejsce w Niemczech. Wskutek tego przedsiębiorcy nie posiadają pełnoprawnej reprezentacji swoich interesów w kontakcie z władzą publiczną i są pozbawieni realnego wpływu na politykę gospodarczą Polski. Niepowodzenia podejmowanych na forum Sejmu RP i Senatu RP prób odbudowy izb przemysłowo-handlowych z władztwem administracyjnym zrodziły impuls do podjęcia społecznej inicjatywy ustawodawczej w oparciu o doświadczenia niemieckie. W obliczu zmian, które dokonują się obecnie na scenie politycznej w Polsce warto przypomnieć o ich miejscu i roli w systemie organów państwa oraz uświadomić jak ważną rolę odgrywają w kształtowaniu rozwoju gospodarczego.


    Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego