Select language: en pl

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 219/2016: dr Joanna Dobrowolska-Polak, „Kryzys imigracyjny – Europa w oku cyklonu?”.

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 219/2016: dr Joanna Dobrowolska-Polak, „Kryzys imigracyjny – Europa w oku cyklonu?”.

  Wersja polskojęzyczna link

  W pierwszych trzech tygodniach 2016 r. do Europy przybyło 46 240 osób, ośmiokrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Agendy humanitarne ONZ prognozują, że w 2016 r. do Europy przybędzie co najmniej milion kolejnych migrantów. Te prognozy nie są pomyślne dla objętej migracyjnym chaosem Unii Europejskiej, która nie jest przygotowana na przyjęcie kolejnych fal uchodźców. Zbyt wiele problemów pozostaje nierozwiązanych, nie wypracowano odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące narodowych i unijnej polityki wobec imigrantów, a także nie dokonano implementacji rozwiązań przyjętych w 2015 r. przez Komisję Europejską i Radę Europejską. Państwa europejskie przyjmujące uchodźców jednostronnie wprowadzają kolejne ograniczenia ruchu migracyjnego. 3 lutego 2016 r. niemiecki rząd ma zatwierdzić restrykcje przyjęte 28 stycznia przez liderów niemieckich partii rządzących: Angelę Merkel (CDU), Sigmara Gabriela (SPD) i Horsta Seehofera (CSU).

  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.
  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego