Select language: en pl

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 220/2016: dr Joanna Dobrowolska-Polak, prof. Jadwiga Kiwerska, „Znaczenie porozumienia mocarstw w sprawie Syrii”.

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 220/2016: dr Joanna Dobrowolska-Polak, prof. Jadwiga Kiwerska, „Znaczenie porozumienia mocarstw w sprawie Syrii”.

  Wersja polskojęzyczna link

  Porozumienie mocarstw w sprawie „tymczasowego wstrzymania działań wojennych w Syrii”, zawarte 12 lutego 2016 r. w Monachium, daje nadzieję na wznowienie genewskich negocjacji z udziałem stron konfliktu syryjskiego. Chwilowe wstrzymanie ofensywy wojsk rządowych na znajdujące się w rękach opozycji miasto Aleppo umożliwia także przekazanie pomocy około 450 tysiącom ciągle przebywających w mieście cywilów oraz poinformowanie ich o ostatniej, jeszcze otwartej drodze ucieczki.
  Dziś w całej Syrii na pomoc czeka około 13,5 mln ludzi (jedna trzecia na obszarach objętych walkami), którzy bez humanitarnego wsparcia będą zagrożeni skrajnym niedożywieniem. Ich katastrofalna sytuacja humanitarna wraz z perspektywą nadchodzących kolejnych starć są wystarczającymi przesłankami do uchodźstwa z Syrii.
  Scenariusz obejmujący wznowienie walk i intensyfikację ruchu uchodźczego nie odpowiada żadnemu z państw wchodzących w skład International Syria Support Group. Czy jednak będzie to wystarczająca przesłanka do pogodzenia sprzecznych celów mocarstw i trwałego zawieszenia broni?

  Wersja anglojęzyczna – wkrótce na stronie IZ i w mediach społecznościowych.

  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego