Select language: en pl

    „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 221/2016: Kamil Szubart, „Priorytety przewodnictwa Niemiec w OBWE”

    „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 221/2016: Kamil Szubart, „Priorytety przewodnictwa Niemiec w OBWE”

    Wersja polskojęzyczna link

    1 stycznia 2016 r. Republika Federalna Niemiec objęła roczne przewodnictwo w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z oficjalnym hasłem: „Odnowić dialog, odbudować zaufanie, przywrócić bezpieczeństwo”. Priorytetami niemieckiego przewodnictwa będą zamrożony konflikt w Donbasie i zwiększona aktywność Federacji Rosyjskiej wzdłuż wschodniej flanki NATO. Berlin podejmie również działania na rzecz odbudowy wartości i zasad OBWE w ramach systemu praw człowieka i podstawowych wolności, będących kluczowym elementem wymiaru ludzkiego OBWE. Wymiar ekonomiczny OBWE w wydaniu niemieckiej prezydencji to przede wszystkim działania związane ze zwalczaniem korupcji i nielegalnych praktyk w państwach członkowskich OBWE, zorganizowanej przestępczości, jak również promocja ochrony środowiska oraz poprawa współpracy transgranicznej.

    Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego