Select language: en pl

  110 polskich innowacji na Giełdzie Wynalazków 2016

  Inauguracja XXIII Giełdy Polskich Wynalazków odbyła się 23 marca br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Jednym z patronów honorowych  Giełdy Wynalazków była Rada Główna Instytutów Badawczych.

  W uroczystości uczestniczyli wystawcy, goście honorowi oraz media. Swą obecnością inaugurację uświetnili: Podsekretarz Stanu w MNiSW dr Piotr Dardziński, Prezes Urzędu Patentowego dr Alicja Adamczak, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych prof. Leszek Rafalski, Wiceprezes FSNT-NOT prof. Tadeusz Pawłowski.

  W wystawie udział wzięli laureaci i medaliści ubiegłorocznych targów wynalazczości organizowanych, m.in. w: Paryżu, Brukseli, Pittsburghu, Londynie, Norymberdze, Genewie, Tajpej – przedstawiciele akademickich ośrodków naukowych, instytutów badawczych, przemysłu, jak również twórcy indywidualni.

  Wśród nagrodzonych 10 jednostek naukowych przez Ministra Nauki za szczególną aktywność w dziedzinie promocji polskiej nauki i wybitne osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej znalazły się instytuty badawcze:

  •   Instytut Włókiennictwa,
  •   Instytut Chemii Przemysłowej,
  •   Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania,
  •   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów,
  •   Instytut Nafty i Gazu.

  Ponadto Minister Piotr Dardziński wręczył laureatom dyplomy za medale platynowe oraz złote z wyróżnieniem zdobyte na międzynarodowych  targach wynalazczości.
  Organizatorami Giełdy Wynalazków są firma EUROBUSINESS-HALLER oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.

  Wykaz wynalazków z instytutów badawczych wyróżnionych dyplomem Ministra NiSW za najwyższą ocenę przyznaną przez jury w 2015 r.  na Międzynarodowych Targach Wynalazczości

  Wykaz wynalazków z instytutów badawczych promowanych na XXIII Giełdzie Wynalazków przez EUROBUSINESS-HALLER

  _DSC6585
  _DSC6588
  _DSC6591
  _DSC6599
  _DSC6601
  _DSC6606
  _DSC6616
  _DSC6617
  _DSC6653
  _DSC6676
  _DSC6678
  _DSC6680
  _DSC6681
  _DSC6687
  _DSC6691
  _DSC6712
  _DSC6740
  _DSC6745
  _DSC6753
  _DSC6765
  01/20 
  start stop bwd fwd

  Zdjęcia: EUROBUSINESS-HALLER