Select language: en pl

    Pierwsze czytanie projektu ustawy i dyskusje

    W dniu 30 marca na sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczychdruk nr 292 z dn. 18 lutego 2016 r. Z ramienia RGIB w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: prof. Leszek Rafalski - Przewodniczący RGIB, prof. Marian Szczerek – członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wicedyrektor Instytutu Technologii Eksploatacji,  prof. Jerzy Sobczak – Dyrektor Instytutu Odlewnictwa oraz dr Andrzej Krueger – Dyrektor Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOWNIA”.

    NSZZ „Solidarność” reprezentował prof. Kazimierz Siciński – Przewodniczący Regionalnej Sekcji Nauki Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Podsekretarz prof. Leszek Sirko. W imieniu posłów wnioskodawców wystąpił dr hab. Krzysztof Szulowski, który przedstawił proponowane zmiany w ustawie oraz je uzasadnił. Prof. Leszek Sirko poinformował o pozytywnym stanowisku  rządu do propozycji ustawy. Przewodniczący RGIB przedstawił argumenty za odrzuceniem poselskiego projektu ustawy.  Prof. Marian Szczerek, prof. J. Sobczak i dyr. A. Krueger wsparli dodatkowym uzasadnieniem celowość wycofania tego projektu.  Również prof. K. Siciński przedstawił wniosek o wycofanie poselskiego projektu. Po długiej dyskusji projekt został skierowany do specjalnie powołanej Podkomisji.
    W dniu 31 marca Przewodniczący RGIB skierował do posłów - członków KENiM pisemną wersję swojego wystąpienia pt. „Argumenty za odrzuceniem projektu poselskiego ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych – druk nr 292 z dnia 18 lutego 2016 r.” wraz z pismem – prośbą o uwzględnienie argumentów podczas dalszych prac w Podkomisji i Komisji. Treść przekazanego posłom pisma znajduje się w załącznikach.

    Załączniki: Pismo do posłów KENiM, Argumenty za odrzuceniem projektu