Select language: en pl

    Podkomisja do spraw rozpatrzenia projektu ustawy dotyczącej ib ograniczyła ten projekt wyłącznie do PIB

    W dniu 12 kwietnia odbyło się posiedzenie sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do spraw rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych – druk nr 292 z dn. 18 lutego 2016 r.

    Z ramienia RGIB w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: prof. Leszek Rafalski - Przewodniczący RGIB, prof. Jacek Galas i dr Marek Daszkiewicz. Prof. Krzysztof Kochanek reprezentował Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego. NSZZ „Solidarność” reprezentował prof. Kazimierz Siciński – Przewodniczący Regionalnej Sekcji Nauki Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Podsekretarz prof. Leszek Sirko.

    Posłowie PiS przedłożyli na tym posiedzeniu poprawki do wcześniej przygotowanego projektu poselskiego. Zasadniczą intencją poprawek było ograniczenie wszystkich proponowanych zapisów projektu ustawy wyłącznie do Państwowych Instytutów Badawczych. Posłowie zaproponowali usunięcie niektórych zapisów, jednakże pozostawili bardzo niekorzystne rozwiązania, np. zmianę procedury konkursowej, powoływanie zastępców dyrektora przez ministra. Zaproponowane poprawki zostały przyjęte.