Select language: en pl

    Biała księga innowacji i nowa ustawa o innowacyjności w przygotowaniu

    14 kwietnia br. odbyło się w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego posiedzenie z udziałem Wicepremiera Jarosława Gowina i Wiceministra Piotra Dardzińskiego  poświęcone omówieniu ograniczeń i barier w zakresie innowacyjności w Polsce.

    Spotkanie nawiązywało do prac nad przygotowaniem Białej księgi innowacji, „która zawierać będzie propozycje rozwiązań systemowych wspierających procesy innowacyjne prowadzone przez przedsiębiorców i naukowców” – jak czytamy w zaproszeniu otrzymanym od Wicepremiera.
    W spotkaniu wzięli udział ze strony RGIB: prof. Leszek Rafalski, prof. Henryk Skarżyński oraz dr Andrzej Krueger.  Uczestniczyli również przedstawiciele KRASP oraz PAN.

    Przewodniczący RGIB przedstawił swoje poglądy na temat ograniczeń i barier innowacyjności. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotuje do czerwca br. projekt założeń nowej ustawy o innowacyjności.