Select language: en pl

  KENiM przyjęła poprawki Podkomisji nadzwyczajnej

  W dniu 10 maja br. sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży przyjęła poprawki przegłosowane 12 kwietnia 2016 r. przez  Podkomisję nadzwyczajną do spraw rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych.

  W posiedzeniu Komisji uczestniczyli z ramienia RGIB: Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski, Z-ca Dyrektora Instytutu Optyki Stosowanej dr Marek Daszkiewicz, Dyrektor Instytutu Sportu-PIB dr Bartosz Krawczyński, Zastępca Dyrektora ds. badań i rozwoju CNBOP-PIB Sylwia Krawczyńska, z ramienia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Marian Szczerek i prof. Janusz Igras. NSZZ „Solidarność" reprezentował prof. Kazimierz Siciński – Przewodniczący Regionalnej Sekcji Nauki Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ".

  Załączniki:
  1. Sprawozdanie KENiM o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych (druk nr 292) - Druk nr 483
  2. Stenogram wypowiedzi Przewodniczącego RGIB prof. Leszka Rafalskiego
  3. Stenogram wypowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Jadwigi Emilewicz