Select language: en pl

    Zamieszanie wokół poselskiego projektu – druku 292

    12 maja br. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin wystąpił o rozważenie możliwości zmiany stanowiska Rządu w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych – druk 292 i objęcia nowelizacją wszystkich instytutów badawczych.

    W związku z tym Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski zwrócił się do  Premier RP Beaty Szydło, pismem z 16 maja, z prośbą o utrzymanie dotychczasowego stanowiska oraz o „roztoczenie mecenatu nad instytutami badawczymi i objęcie opieką ze strony Kancelarii Pani Premier spraw dotyczących instytutów badawczych, a zwłaszcza prac legislacyjnych zarówno dotyczących bieżącej nowelizacji jak i dalszych perspektywicznych rozwiązań”.
    Ponadto Przewodniczący RGIB wystąpił do ministrów nadzorujących instytuty badawcze z prośbą o wsparcie starań, aby dotychczasowe stanowisko Rządu zostało utrzymane.

    Załącznik: Pismo RGIB do Premier RP Beaty Szydło