Select language: en pl

    Projekt ustawy uchwalony przez Sejm i skierowany do Senatu

    W dniu 19 maja br. na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży zostały rozpatrzone poprawki do ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych (druki 292 i 483) zgłoszone podczas drugiego czytania.
    Zgłoszonych zostało 7 poprawek, w tym 6 przez KP Nowoczesna i jedna poprawka przez KP PiS. Poprawki zgłoszone przez KP Nowoczesna zostały odrzucone przez Komisję. Poprawka zgłoszona przez PiS dotyczyła objęcia niektórymi przepisami ustawy o instytutach badawczych wybranych jednostek nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości. Poprawka ta została przyjęta.

    Projekt ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych został uchwalony przez Sejm w dniu 20 maja br. i skierowany do Senatu. Dotyczy on państwowych instytutów badawczych i zawiera niekorzystne zapisy dotyczące, m.in. procedury konkursowej, powoływania zastępców dyrektora, uchylania uchwał rady naukowej przez ministra nadzorującego.

    Załącznik: Uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o instytutach badawczych skierowana do Senatu