Select language: en pl

  Poprawki RGIB przekazane do Senatu RP

  Przewodniczący RGIB prof. L. Rafalski przekazał Senatorom senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu poprawki Rady Głównej IB (w wersji skróconej oraz pełnej – z uzasadnieniami) do ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych  - druk senacki nr 181, a następnie   zwrócił się do Senatorów PiS o poparcie stanowiska Rady.

  załączniki:

  Pismo do Senatorów PiS

  Pismo do Senatorów KNEiS

  Poprawki do senackiego druku nr. 181 - wersja skrócona

  Poprawki do senackiego druku nr. 181 - wersja pełna