Select language: en pl

    IChTJ na Pikniku Naukowym

    Instytut Chemii i Techniki Jądrowej wziął udział w 20. Pikniku Naukowym, który odbył się 7 maja br. na Stadionie PGE Narodowym. Tegorocznym hasłem przewodnim imprezy było zdrowie. Pokazy Instytutu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających. Prezentacje dotyczyły głównie zjawiska promieniowania jonizującego i jego wpływu na zdrowie, zasad działania bramki dozymetrycznej oraz zastosowania radionukleidów w walce z nowotworami.

    Na stanowisku „Promieniowanie jonizujące w walce z nowotworami” IChTJ zaprezentował najnowsze trendy w badaniach naukowych z zakresu terapii i diagnostyki nowotworów. Podczas prezentacji szczegółowo omawiano wyniki badań otrzymane w ramach projektu pt.: „Nowa technologia otrzymywania mikrosfer trójtlenku itru do zastosowania w terapii raka wątroby”. Opatentowana przez zespół pracowników IChTJ technologia zdobyła nagrodę Grand Prix IWIS na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków 2015.

    Wśród odwiedzających stoisko IChTJ pojawił się również Premier Jarosław Gowin, który brał czynny udział w przygotowanych pokazach.