Select language: en pl

Szkolenia dla pracowników uczelni wyższych

Rozpoczęła się rekrutacja osób do udziału w projekcie „B plus R – Badaj możliwości. Rozwijaj wiedzę”, w ramach którego oferowane są bezpłatne szkolenia w tematyce:
•    Sposoby pozyskiwania środków na realizację projektów badawczych (w tym z UE),
•    Realizacja i rozliczanie projektów badawczych (w tym z UE),
•    Ochrona własności intelektualnej w Polsce, UE i USA - krok po kroku w kierunku uzyskania patentu,
•    Przygotowanie biznes planu dot. komercjalizacji wyników prac badawczych - najważniejsze elementy,
•    Pozyskiwanie środków na finansowanie wdrożeń wyników projektów badawczych.

Szkolenia prowadzone są w grupach 15 osobowych. Do wyboru są szkolenia 2 dniowe (8h + 8h) prowadzone w Szczecinie lub 3 dniowe (4h + 8h + 4h) prowadzone w wybranych ośrodkach konferencyjnych w województwie zachodniopomorskim.

Projekt kierowany jest do pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni oraz pracowników administracyjnych obsługujących projekty badawcze. Uczestnikom zapewnia się:

•    materiały szkoleniowe oraz gadżety promocyjne,
•    wyżywienie i zakwaterowanie,
•    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej: www.br.szczecin.pl.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem szkoleń jest Akademia Morska w Szczecinie a instytucją wdrażającą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

wejscie.am