Select language: en pl

    Warszawska Noc Muzeów z udziałem IChTJ

    Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, jak co roku, wziął udział w imprezie „Noc Muzeów”, która odbyła się 14 maja br. w Warszawie. Pośród kilkuset placówek i ponad 50 muzeów, nie zabrakło Muzeum Marie Skłodowskiej-Curie, które zaprosiło IChTJ do wzięcia czynnego udziału w tym wydarzeniu.

    Instytut Chemii i Techniki Jądrowej przygotował dla zwiedzających wiele pokazów oraz wykładów, które nawiązywały do zagadnień związanych z promieniowaniem. Tysiące osób odwiedzających w tą noc muzeum, pogłębiło swoją wiedzę o zjawisku promieniowania naturalnego oraz o możliwości zastosowania materiałów promieniotwórczych w terapii i diagnostyce nowotworów. Każdy ze zwiedzających mógł skorzystać z tzw. bramki dozymetrycznej i samodzielnie zmierzyć poziom skażenia swoich części ciała. Odbyły się  również efektowne pokazy doświadczeń chemicznych, a na stanowisku „Komora rękawicowa” goście mogli poczuć się jak prawdziwi chemicy.