Select language: en pl

    Międzynarodowe sympozjum IChTJ w ramach Erasmus + KA2

    12 maja br. odbyło się sympozjum pt. „Zastosowanie promieniowania jonizującego w przetwórstwie materiałów” zorganizowane przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ), którego współorganizatorem było Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT).

    Sympozjum przeprowadzono było w ramach programu Erasmus + KA, jako projekt „Wspólny innowacyjny program szkolenia/nauczania mający na celu rozwój i transfer wiedzy na temat zastosowania promieniowania jonizującego w przetwórstwie materiałów”.

    Wydarzenie miało miejsce w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii na Politechnice Warszawskiej i wzięło w nim udział ponad 100 uczestników, w tym studenci oraz pracownicy Politechniki Warszawskiej, profesorowie z wielu uczelni i instytutów badawczych, wydawcy czasopism technicznych, studenci i pracownicy Uniwersytetów w Toruniu i Łodzi, a także goście z zagranicy. Zgromadzonych gości powitał zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej prof. dr hab. inż. Jacek Michalik, a następnie głos zabrała koordynatorka projektu i główny organizator wydarzenia dr hab. Yongxia Sun, prof. IChTJ. Pierwsza sesja wykładów dotyczyła różnych zastosowań promieniowania jonizującego w przetwórstwie materiałów. Prezentacje były wygłaszane przez polskich i zagranicznych wykładowców.

    Druga sesja wykładów poświęcona została zagadnieniom związanych z metodami nauczania w Rumunii i Chinach. Prof. Ioan Calinescu i prof. Vasile Lavric przedstawili program studiów inżynierskich oraz magisterskich na Politechnice w Bukareszcie, zaś prof. Zhaolin Gu przedstawił podejście i postawę do międzynarodowych studiów na Uniwersytecie Xi’an Jiaotong w Chinach. Po zakończeniu wykładów i pasjonującej dyskusji pomiędzy uczestnikami a wykładowcami, głos zabrał dyrektor naczelny IChTJ prof. dr hab. inż Andrzej G. Chmielewski, który podziękował wszystkim zebranym za aktywne uczestnictwo w seminarium.