Select language: en pl

  XXV Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badawczych


  W dniach 20–21 czerwca 2016 r. w warszawskim hotelu „Novotel” odbyło  się XXV Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badawczych.  W obradach uczestniczyło 137 elektorów wybranych przez rady naukowe instytutów badawczych.

  Podczas pierwszego dnia obrad udzielono absolutorium Radzie za minioną 3-letnią kadencję, dokonano wyboru nowej Rady Głównej (31 osób) oraz Komisji Rewizyjnej (5 osób).


  Załącznik: Skład Rady Głównej oraz Komisji Rewizyjnej IX kadencji

   

   

  Autor zdjęć: Adrian Matusik

  XXV Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badawczych
  XXV Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badawczych
  XXV Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badawczych
  XXV Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badawczych
  XXV Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badawczych
  XXV Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badawczych
  1/5 
  start stop bwd fwd