Select language: en pl

    Prof. Leszek Rafalski wybrany Przewodniczącym Rady Głównej IX kadencji


    20 czerwca br. zgromadzeni na Forum Elektorzy wybrali Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych, którym został prof. Leszek Rafalski - Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. W tajnym głosowaniu prof. L. Rafalski otrzymał 94,8% głosów.

    Zdjęcia: Adrian Matusik