Select language: en pl

  Debata „Instytuty badawcze dzisiaj i jutro”


  W drugim dniu Forum Sprawozdawczo-Wyborczego – 21 czerwca br. – odbyła się debata pt. „Instytuty badawcze dzisiaj i jutro”.  Na temat przyszłych kierunków działań, perspektyw rozwoju i strategii na najbliższe lata dyskutowali przedstawiciele poszczególnych grup instytutów: technicznych, przyrodniczych i rolniczych oraz medycznych reprezentowani przez dr. Andrzej Kruegera – Dyrektora Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, prof. Ryszarda Hołownickiego z Instytutu Ogrodnictwa oraz prof. Henryka Skarżyńskiego – Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

  W debacie uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Leszek Sirko, który podjął tematykę dotyczącą nowej ustawy o instytutach badawczych, odniósł się także do problematyki innowacyjności, badań i wdrożeń oraz finansowania nauki w kolejnych latach. Po skończonej debacie zgromadzeni na Forum Elektorzy wykorzystali okazję, aby przedstawicielowi ministerstwa NiSW zadać nurtujące środowisko pytania.
  Załącznik: Prezentacje z debaty „Instytuty badawcze dzisiaj i jutro”

  - Przyszłość instytutów badawczych (?), dr Andrzej Krueger

  - Instytuty przyrodniczo-rolnicze, prof. Ryszard Hołownicki

  - Przyszłość instytutów medycznych, prof. Henryk Skarżyński