Select language: en pl

  Zmarł prof. Grzegorz Spychalski

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 23 czerwca 2016 zmarł  prof. dr hab. Grzegorz Spychalski - Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.
  Uroczystości pogrzebowe odbędą się 1 lipca  br. o godz. 14.30 w Szczecinie w Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego.

   

  Profesor dr hab. Grzegorz Spychalski ( ur. 6 maja 1960 w Szczecinie, zm. 23 czerwca 2016 w Szczecinie) -Profesor nauk ekonomicznych, Wykładowca akademicki, Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.


  Prof. dr. hab. Grzegorz Spychalski ukończył w 1983 roku studia wyższe na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Szczecinie uzyskując stopień magistra inż. zootechniki. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1992 roku, tytuł dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomiki rolnictwa nadany mu został na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w roku 2000. W latach 1989 – 1994 prof. Grzegorz Spychalski odbył staże naukowe w Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej oraz w Szwecji. W 2006 roku został mianowany przez Prezydenta RP profesorem nauk ekonomicznych.


  Od 2009 pełnił funkcję  Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.


  Profesor był ekspertem UNDP d/s programów pomocowych dla krajów rozwijających się, był wykładowcą w programie “Rynek rolny”, ekspertem krajowym w programie szkoleniowym rządu duńskiego dla nauczycieli ekonomii. Uczestniczył jako ekspert w debatach na temat przyszłości Unii Europejskiej.


  Był specjalistą w zakresie ekonomiki gospodarki żywnościowej, polityki społeczno-ekonomicznej i transformacji systemów gospodarczych. Zajmował się restrukturyzacją państwowego rolnictwa w Polsce z uwzględnieniem ewolucji organizacyjno-własnościowej i konsekwencji społecznych takich działań.
  Problematyka zrównoważonego rozwoju rolnictwa i polityki ekologicznej w ekosystemowym modelu gospodarki rynkowej, bioekonomia oraz rośliny włókniste i rośliny zielarskie stanowiły przedmiot zainteresowań badawczych prof. Grzegorza Spychalskiego. Opublikował ponad 200 prac naukowych, w tym wiele zagranicznych. Będąc profesorem ekonomii był jednocześnie humanistą, wielbicielem literatury i muzyki oraz fanem sportu.