Select language: en pl

  Piknik Naukowo-Przemysłowy Centrum POLINTEGRA

  30 czerwca  br.  w siedzibie firmy Tymbark MWS Sp. z o.o. Sp. K. w Olsztynku odbył się Piknik Naukowo-Przemysłowy Ponadregionalnego Centrum Naukowo-Przemysłowego POLINTEGRA.

  Piknik otworzyli Gospodarz Spotkania – Przewodniczący Kazimierz Kujawa z Grupy MASPEX Wadowice Sp. z.o.o., S.K. oraz Koordynator Centrum, dr hab. inż. Danuta Ciechańska, prof. IBWCh – Dyrektor Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, którzy przywitali wszystkich uczestników  i wprowadzili w tematykę spotkania.

  Na wstępie odbyła się dyskusja panelowa na temat perspektywicznych planów rozwoju gospodarki w oparciu o założenia Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Wiceministra Mateusza Morawieckiego. Moderatorem dyskusji był dr Andrzej Krueger – Dyrektor Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOWNIA”. W panelu uczestniczyli:

   - dr hab. inż. Danuta Ciechańska, prof. IBWCh – Koordynator Centrum,

   - prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki – Koordynator merytoryczny  Centrum,

   - prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska – Prodziekan ds. nauki, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej,

   - prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka – Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej,

   - Kazimierz Kujawa – Prezes Zarządu „TYMBARK” MWS Sp. z o.o. Sp. K., Przewodniczący Rady Nadzorczej w Grupie Maspex Wadowice Sp. z o.o. S. k.,

   - Marta Kutyna-Bakalarska – Dyrektor w Grupie Maspex Wadowice Sp. z o.o. S. k.

  Prowadzący Forum Dyskusyjne dr Andrzej Krueger przedstawił podstawowe założenia Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Podkreślił, że w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wyłącznie projekty wpisujące się w krajowe inteligentne specjalizacje, czyli te o największym potencjale innowacyjnym i konkurencyjnym, mają szansę być objęte wsparciem ze środków Unii Europejskiej. W związku z powyższym naukowcy i przedsiębiorcy powinni mieć na uwadze, by ich projekty realizowane były w obszarach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami.

  Jednym z najistotniejszych punktów programu Pikniku była organizacja konsorcjów projektowych do Programów Strategicznych TECHMATSTRATEG, BIOSTRATEG oraz Programu REGIONALNE AGENDY NAUKOWO BADAWCZE.

  Dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP – Dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej omówił strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG, w tym: cele programu, zakres tematyczny,  obszary badawcze, plan finansowy i źródła finansowania, rodzaje zadań objętych finansowaniem oraz instrumenty i intensywność wsparcia.

  Informacji dotyczących III Konkursu na projekty w ramach programu strategicznego „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG dostarczył prof. dr hab. inż. Janusz Igras –  Dyrektor Naukowy Instytutu Nowych Syntez Chemicznych. Jego prezentacja obejmowała: przedstawienie obszarów problemowych, wysokość budżetu, kryteria i poziom dofinansowania, termin składania wniosków.

  Dr hab. inż. Danuta Ciechańska przedstawiła cel, zakres tematyczny, podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie, budżet i poziom dofinansowania oraz termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu POIR, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne Agendy Naukowo- Badawcze”.

  W zawiązku z ustaleniami podjętymi podczas Pikniku Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych jako Koordynator Centrum zintegruje organizację konsorcjów projektowych w ramach Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB), Programu BIOSTRATEG i TECHMATSTRATEG.

  W końcowej części spotkania Koordynator Centrum poinformowała uczestników o zbliżającym się Międzynarodowym Kongresie Bioekonomii, który  odbędzie się w dniach 6-7 października 2016 r. w Łodzi. Dyrektor Danuta Ciechańska przedstawiła cele oraz program Kongresu ze szczególnym uwzględnieniem programu Sesji C2: BIOTECHNOLOGIES: BIOPOLYMERS, której organizatorami są cztery organizacje: POLINTEGRA-EPNOE-CEREALES VALLEE-BIOECONOMY CLUSTER.

   

  Piknik Naukowo-Przemysłowy Centrum POLINTEGRA
  Piknik Naukowo-Przemysłowy Centrum POLINTEGRA
  Piknik Naukowo-Przemysłowy Centrum POLINTEGRA
  Piknik Naukowo-Przemysłowy Centrum POLINTEGRA
  Piknik Naukowo-Przemysłowy Centrum POLINTEGRA
  Piknik Naukowo-Przemysłowy Centrum POLINTEGRA
  Piknik Naukowo-Przemysłowy Centrum POLINTEGRA
  Piknik Naukowo-Przemysłowy Centrum POLINTEGRA
  Piknik Naukowo-Przemysłowy Centrum POLINTEGRA
  1/8 
  start stop bwd fwd

   

  zdjęcia: IBWCh