Select language: en pl

  Pierwsze posiedzenie RGIB IX kadencji


  15 lipca 2016 r. w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów odbyło się I posiedzenie w IX kadencji Rady Głównej Instytutów Badawczych.

  W spotkaniu uczestniczyła także Komisja Rewizyjna. Na posiedzeniu wybrano Wiceprzewodniczących RGIB oraz Sekretarza Rady Głównej. Skład Prezydium przedstawia się  następująco:

  • prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący,
  • prof. Barbara Gworek – Wiceprzewodnicząca,
  • dr Andrzej Krueger – Wiceprzewodniczący,
  • prof. Henryk Skarżyński – Wiceprzewodniczący,
  • dr Marek Daszkiewicz – Sekretarz.

  Ponadto wybrano Honorowego Wiceprzewodniczącego RGIB, którym został prof. Zbigniew Śmieszek.

  Powołano również 5 komisji problemowych:

  • Komisję Polityki Naukowej,
  • Komisję Polityki Innowacyjnej,
  • Komisję ds. przygotowania założeń projektu ustawy o instytutach badawczych,
  • Komisję ds. monitorowania wejścia w życie znowelizowanej ustawy o instytutach  badawczych dotyczącej  PIB,
  • Komisję ds. kształtowania wizerunku instytutów badawczych.

  Przewodniczący Rady Głównej prof. Leszek Rafalski przedstawił aktualne kierunki działań RGIB, wśród których priorytetami są opracowanie koncepcji integrowania instytutów badawczych, wypracowanie założeń projektu ustawy o instytutach badawczych oraz  monitorowanie kryteriów oceny jednostek naukowych.

  Zdjęcia: Edyta Kaniuk

  Pierwsze posiedzenie RGIB IX kadencji
  Pierwsze posiedzenie RGIB IX kadencji
  Pierwsze posiedzenie RGIB IX kadencji
  Pierwsze posiedzenie RGIB IX kadencji
  Pierwsze posiedzenie RGIB IX kadencji
  Pierwsze posiedzenie RGIB IX kadencji
  Pierwsze posiedzenie RGIB IX kadencji
  Pierwsze posiedzenie RGIB IX kadencji
  Pierwsze posiedzenie RGIB IX kadencji
  Pierwsze posiedzenie RGIB IX kadencji
  Pierwsze posiedzenie RGIB IX kadencji
  Pierwsze posiedzenie RGIB IX kadencji
  Pierwsze posiedzenie RGIB IX kadencji
  Pierwsze posiedzenie RGIB IX kadencji
  Pierwsze posiedzenie RGIB IX kadencji
  Pierwsze posiedzenie RGIB IX kadencji
  Pierwsze posiedzenie RGIB IX kadencji
  Pierwsze posiedzenie RGIB IX kadencji
  Pierwsze posiedzenie RGIB IX kadencji
  Pierwsze posiedzenie RGIB IX kadencji
  01/19 
  start stop bwd fwd