Select language: en pl

    Dyrektor IW laureatką tytułu „Lider Innowacji 2016”

    Podczas Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof. nadzw. – Dyrektor Instytutu Włókiennictwa otrzymała tytuł „Lidera Innowacji 2016”. Nagrodę została przyznana w kategorii Osobowość za entuzjazm połączony z rozwagą doświadczonego naukowca, za radość tworzenia inspirującą kolejne pokolenia wynalazców, za promocję nauki polskiej i wynalazczości w kraju i zagranicą. Targi odbyły się w dniach 14-15 czerwca br. w Katowicach.

    Serdecznie gratulujemy!