Select language: en pl

  Przedstawiciel NASK Wiceprzewodniczącym Rady Zarządzającej ENISA

  8 czerwca br. Krzysztof Silicki z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).

  ENISA to unijna agencja stanowiąca ośrodek specjalistycznej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w Europie, który pomaga Unii Europejskiej i należącym do niej krajom zapobiegać problemom dotyczącym bezpieczeństwa ICT.

  Krzysztof Silicki związany jest z Agencją ENISA od początku jej powstania w 2004 r. i z ramienia NASK bierze udział w jej pracach jako przedstawiciel Polski w Radzie Zarządzającej (od roku 2004) oraz w Radzie Wykonawczej (od 2013 r.). Ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, jest m.in. współtwórcą pierwszego w Polsce zespołu reagującego – CERT Polska funkcjonującego w NASK – którego podstawowym zadaniem jest podejmowanie działań wobec zdarzeń naruszających bezpieczeństwo sieci.

  We wspólnym oświadczeniu Jean-Baptiste Demaison, nowo wybrany Przewodniczący Rady Zarządzającej ENISA, oraz Krzysztof Silicki zaznaczyli, że kluczowa rola ENISA we wspieraniu i umacnianiu cyberbezpieczeństwa i współpracy w Europie jest powszechnie znana. Nasza skuteczność w walce z zagrożeniami opierać się będzie na współpracy między wszystkimi państwami członkowskimi, Komisją Europejską i ENISA.

  Zaraz po wyborze Krzysztof Silicki powiedział, że obecna kadencja dwuosobowego prezydium Rady zbiega się z nowymi wyzwaniami stojącymi przed agencją ENISA m.in. zadaniem wspierania procesu wdrażania w krajach Unii Europejskiej tzw. dyrektywy NIS, która niebawem zostanie przyjęta przez Parlament Europejski i która w ciągu najbliższych kilku lat może pozytywnie zmienić obraz cyberbezpieczeństwa w Europie.

  Nowe prezydium Rady Zarządzającej zostało wybrane na 3-letnią kadencję, poczynając od 18 października 2016 r.

  Źródło: NASK