Select language: en pl

  NASK zabezpiecza cyberprzestrzeń Polski

  Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NC Cyber) – instytucja, która będzie odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo w Polsce, rozpoczęło pracę. Centrum funkcjonuje w strukturze Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) i będzie działać w trybie całodobowym przez 365 dni w roku.

  Uroczyste otwarcie Centrum  z udziałem Minister Cyfryzacji Anny Streżyńskiej odbyło się 4 lipca br. w siedzibie NASK. NC Cyber to centrum wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania, a w razie ewentualnych ataków – koordynowania działań i wymiany informacji. Oparte jest na czterech filarach: badawczo-rozwojowym, operacyjnym, szkoleniowym i analitycznym.

  Powołanie Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ma spowodować, iż będziemy szybko wymieniać się informacjami, wspólnie pracować nad cyberbezpieczeństwem i reagować na wszelkie incydenty związane z tymi zagrożeniami tak, aby było to najbardziej efektywne – powiedziała Minister Anna Streżyńska podczas inauguracji NC Cyber.

  Sfera cyberbezpieczeństwa stała się obecnie bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa państwa – dodał Wojciech Kamieniecki, Dyrektor NASK.

  NC Cyber NASK monitoruje i zarządza trybem informowania o  zagrożeniach sieciowych. Eksperci Centrum na podstawie zgromadzonych informacji, prowadzonych obserwacji i analiz, wydawać będą rekomendacje dotyczące wymagań bezpieczeństwa. NASK prowadzi i utrzymuje również zespół Dyżurnet.pl, zajmujący się obsługą zgłoszeń szkodliwych i nielegalnych treści.