Select language: en pl

    IChTJ w czołówce najlepszych jednostek naukowych

    Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) doceniając osiągnięcia Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w dziedzinie badań jądrowych, przedłużyła nominację IChTJ pełniącego rolę Collaborating Centre of International Atomic Energy Agency.

    Kontynuacja nominacji jest wyrazem uznania dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej za osiągnięcia w obszarze nauki, których rezultatem są innowacyjne rozwiązania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego oraz rozwoju medycyny. Poziom prowadzonych badań, nowatorstwo, wiedza oraz wysoko kwalifikowana kadra sytuują IChTJ w gronie najlepszych placówek naukowo-badawczych na świecie.

    Przedłużenie nominacji z rąk Zastępcy Dyrektora Generalnego MAEA prof. Aldo Malavasiego odebrał Dyrektor IChTJ prof. dr hab. inż. Andrzej G. Chmielewski.

    Uroczystość, która odbyła się 30 sierpnia br. na terenie Instytutu, zgromadziła wielu znamienitych gości – przedstawicieli świata nauki, administracji państwowej i placówek dyplomatycznych w Polsce. Swoją obecnością zaszczycili, m.in.: J.E. Ji-in Hong – Ambasador Republiki Korei, Victor Richet – Zastępca Radcy ds. Nuklearnych Ambasady Francji, Andrzej Przybycin – Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, dr Józef Sobolewski –Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Energii, Marcin Wajda – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego, Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes Zarządu Naczelnej Organizacji Technicznej, dr inż. Krzysztof Rzymkowski – Sekretarz Generalny Seren Polska Stowarzyszenia Ekologów na rzecz Energii Nuklearnej.