Select language: en pl

    Park Technologiczny „Żerań” w IChTJ

    W Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej powstał Park Technologiczny „Żerań”, którego ideą jest stworzenie optymalnych warunków do wdrażania nowych inicjatyw, usług i produktów.

    Główną działalnością Parku jest wspieranie, pomoc w tworzeniu i promocji innowacyjnych oraz nowoczesnych firm technologicznych, a także transfer innowacyjnych technologii z IChTJ oraz innych instytutów badawczych, PAN i uczelni, do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jest wsparciem inicjatywy dotyczącej działania Mazowieckiej Doliny Zielonej Chemii w której zrzeszone są wszystkie jednostki badawcze i akademickie działające na terenie miasta Warszawy.

    Instytut Chemii i Techniki Jądrowej będący liderem zakresie zastosowania technik i chemii jądrowej i radiacyjnej, dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową, nowoczesną aparaturą laboratoryjną, kompleksem konferencyjnym i bogatą infrastrukturą. Gościom Parku Technologicznego zapewnia się wsparcie naukowe i infrastrukturalne.

    Park Technologiczny „Żerań” zaprasza do współpracy wszelkie jednostki naukowe oraz przedsiębiorców polskich i zagranicznych.