Select language: en pl

  Promieniowanie jonizujące w przetwórstwie materiałów – II cykl programu koordynowanego przez IChTJ

  W ramach projektu Erasmus + KA203 zatytułowanego Wspólny innowacyjny program szkolenia/nauczania mający na celu rozwój i transfer wiedzy na temat zastosowania promieniowania jonizującego w przetwórstwie materiałów odbyła się pierwsza, dwutygodniowa część II cyklu programu intensywnego szkolenia pt. „Zastosowania promieniowania jonizującego w przetwórstwie materiałów”.

  Kurs odbył się na Uniwersytecie w Reims Champagne-Ardenne (URCA) we Francji w dniach 5-15 września br. Projekt ten jest koordynowany przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ). Pierwszy cykl kursu odbył się w roku 2015 w IChTJ oraz na Uniwersytecie w Palermo.

  Prof. Xavier Coqueret, dyrektor Institut de Chimie Moléculaire de Reims z URCA jest lokalnym koordynatorem tego projektu we Francji. W kursie wzięło udział 44 studentów (magistrantów i doktorantów) z siedmiu instytucji partnerskich z sześciu krajów (Polski, Francji, Litwy, Włoch, Rumunii i Turcji). Wykłady zostały wygłoszone przez 6 nauczycieli z Polski, Włoch, Turcji i Rumunii. Wykładowcami z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej byli prof. dr hab. inż. Andrzej G. Chmielewski oraz dr inż. Zbigniew Zimek, zaś studentami  biorącymi udział w kursie byli mgr inż. Malwina Wasilewska i mgr inż. Marcin Sudlitz.

  Oprócz wykładów teoretycznych studenci mieli okazję uczestniczyć w praktykach laboratoryjnych. Pozwoliło to im lepiej zrozumieć kinetykę polimeryzacji czy charakterystykę nanostrukturalną materiałów poddanych obróbce radiacyjnej. Studenci mogli zapoznać się z podstawami użytkowania takich metod jak AFM, SEM, TEM itp.

  Niewątpliwą atrakcją dla uczestników szkolenia był zorganizowany przez URCA wyjazd, podczas którego studenci mieli możliwość zwiedzenia miasta Reims, zabytków, muzeów oraz podziwiania malowniczych krajobrazów Szampanii z winnicami tuż przed zbiorami.

  Kolejna część programu intensywnego uczenia II cyklu odbędzie się w Kaunas University of Technology na Litwie w dniach 3-7 października 2016. Po zakończeniu kursu studenci podejdą do egzaminu ze zdobytej wiedzy.

  Szczegółowe informacje o programie szkolenia dostępne na stronach http://tl-irmp.eu/en/ i https://www.facebook.com/TL.irmp.