Select language: en pl

    Forum Inteligentnego Rozwoju zakończone

    Rada Główna patronowała Forum Inteligentnego Rozwoju, które zakończyło się 21 października br. w Rzeszowie. W czasie dwudniowego wydarzenia odbyły się debaty, branżowe panele dyskusyjne i prezentacje poświęcone aktualnym wyzwaniom stojącym przed polską nauką i gospodarką w odniesieniu do polityki UE.

    Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski wziął udział w uroczystym otwarciu Forum oraz w debacie Rola firm, instytutów, uczelni i samorządów w kształtowaniu inteligentnego rozwoju oraz innowacyjnej gospodarki.

    Forum Inteligentnego Rozwoju,  którego głównym celem jest budowanie synergii między nauką, biznesem i jednostkami samorządu terytorialnego, zgromadziło ponad 500 osób.

    W branżowych panelach dyskusyjnych uczestniczyli liczni przedstawiciele instytutów badawczych, uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego oraz zarządów innowacyjnych przedsiębiorstw. Efektywne wykorzystanie środków unijnych, procesy wspomagające komercjalizację innowacyjnych rozwiązań polskich firm, a także innowacje technologiczne w kontekście jakości życia mieszkańców polskich miast, to tylko część zagadnień, które zostały poruszone podczas konferencji.